قرارداد ساختمانی

فرم اداری

 نمونه قرارداد لوله کشی گاز

 نمونه قرارداد لوله کشی گاز این قرارداد در تاریخ    ساخت سوله           مابین شرکت                                به نمایندگی                           به نشانی                                                                                                   تلفن که ... ادامه مطلب
فرم اداری

نمونه قرارداد نظارت

نمونه قرارداد نظارت این قرارداد بین خانم / آقای                   فرزند     طراحی رومی          دارای شناسنامه            صادره از              بعنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

قرارداد مشاوره سرمایه گذاری بند اول- طرفین قرارداد : ·        آقای …………………….. به نشانی …………طراحی مهدکودک………………………………. وتلفن ……………….. به عنوان مشاور سرمایه گذاری. ·        آقای ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس