قرارداد ساختمانی

فرم اداری

قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد در تاریخ……………چک لیست ساختمان……………فیمابین شرکت…………………………………………به نمایندگی………………………….به نشانی…………………………………………………………………….تلفن…………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد اجاره استخر

قرارداد اجاره استخر به گزارش طراحی آپارتمان : این قرارداد بین کارخانه  …نما رومی…….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به  به نمایندگی مهندس ... ادامه مطلب
دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستورکار  عملیات اسکلت بندی به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: ... ادامه مطلب