فرم اداری

فرم اداری استعلام‌بهاء تدارکات اداری

فرم اداری استعلام‌بهاء تدارکات اداری شرکت : ……………به گزارش هزینه بازسازی ویلا : …………………………………… فروشگاه : ……………………………………………… سازمان : ………………………………………………… لطفاً قیمت اجناس موردنیاز این شرکت را ... ادامه مطلب
دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری به گزارش ویلا پیش ساخته : دستورکار عملیات گودبرداری جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

فرم برآورد قیمت

فرم برآورد قیمت طبقه زیربنای کاربری (متر مربع) به گزارش ساخت منزل :  بهای واحد (میلیون ریال) جمع (میلیون ریال) مسکونی تجاری اداری خدماتی … مسکونی ... ادامه مطلب
دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستورکار  عملیات اسکلت بندی به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: ... ادامه مطلب
قرار داد شروع به کار

قرار داد شروع به کار

قرار داد شروع به کار به گزارش ویلا پیش ساخته : جناب آقای ……………مالک محترم پرونده …ساخت تجاری………….به آدرس………………………. موضوع :دستور شروع به کار با سلام، ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور به گزارش طراحی نما رومی : این قرارداد شرکت/آقای/خانم……………………….بازسازی ساختمان……………………………. به نمایندگی ……………………………………………………. به آدرس ……………………………………. کد پستی ………………………………………….  بعنوان کارفرما ... ادامه مطلب