فرم اداری

فرم اداری

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور این قرارداد شرکت/آقای/خانم……………………….بازسازی ساختمان……………………………. به نمایندگی ……………………………………………………. به آدرس ……………………………………. کد پستی ………………………………………….  بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ... ادامه مطلب
فرم اداری

فرم اداری استعلام‌بهاء تدارکات اداری

فرم اداری استعلام‌بهاء تدارکات اداری شرکت : ………………………………………………… فروشگاه : ……………………………………………… سازمان : ………………………………………………… لطفاً قیمت اجناس موردنیاز این شرکت را اعلام فرمایید ردیف نام ... ادامه مطلب
فرم اداری

فرم برگه درخواست مرخصی

         برگ درخواست مرخصی تاریخ:   معاونت محترم        خواهشمند است با مرخصی اینجانب …………………………… از تاریخ ………….  لغایت …………… بمدت ……….. روز  موافقت فرمایید ... ادامه مطلب
فرم اداری

فرم استعلام بهاء

فرم استعلام بهاء خواهشمنداست حداقل قیمت پیشنهادی خود را براساس مشخصات مشروحه ذیل اعلام فرمایید : ردیف شرح مشخصات کالا تعداد/مقدار واحد بهای واحد به ... ادامه مطلب
فرم اداری

فرم پرسشنامه استخدام

فرم پرسشنامه استخدام ۱- نام :                         ۲- نام خانوادگی:                                    ۳- نام پدر: ۴- تاریخ تولد:                           ۵- محل تولد:                             ۶- شماره شناسنامه : ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس