فرم اداری

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستورکار  عملیات اسکلت بندی به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: ... ادامه مطلب
قرار داد شروع به کار

قرار داد شروع به کار

قرار داد شروع به کار به گزارش ویلا پیش ساخته : جناب آقای ……………مالک محترم پرونده …ساخت تجاری………….به آدرس………………………. موضوع :دستور شروع به کار با سلام، ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور به گزارش طراحی نما رومی : این قرارداد شرکت/آقای/خانم……………………….بازسازی ساختمان……………………………. به نمایندگی ……………………………………………………. به آدرس ……………………………………. کد پستی ………………………………………….  بعنوان کارفرما ... ادامه مطلب
فرم اداری

فرم گزارش ارسال مستقیم کالا

فرم گزارش ارسال مستقیم کالا  اقلام مشروحه زیر توسط اینجانب                                                   به شعبه/نمایندگی/کارگاه                                  ارسال گردید. ردیف مشخصات کالا به گزارش تبلیغات دکوراسیون :  درخواست  اجرائی شماره مجوز ... ادامه مطلب