ضوابط شهرداری

ضوابط پاركينگ

ضوابط پارکینگ

ضوابط پارکینگ ضوابط پارکینگ اقدام به تدوین ضوابط و دستورالعملهای تهیه و کنترل طرح های معماری درشهرشیراز سابقه ای بیست و پنج ساله دارد. که ... ادامه مطلب
کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ فهرست مطالب آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با افزایش روز افزون جمعیت و به ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

ماده ۹۹

ماده ۹۹ شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس