ويلا بتونی

ماده ۹۹

ماده ۹۹ به گزارش بازسازی ویلا : شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی ... ادامه مطلب