وبلاگ

ارگ کریم خان

ارگ کریم خان

ارگ کریم خان ارگ کریم خانی در ابتدای خیابان کریم خان زند( شیراز ) نبش میدان شهرداری قرار گرفته است؛ ... ادامه مطلب
متن قرار داد پیمانکاری

متن قرار داد پیمانکاری

متن قرار داد پیمانکاری بنام خدا این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت ……………………………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و ... ادامه مطلب