فرم اداری

قرارداد واگذاری و تعمیر آسانسور

قرارداد واگذاری و تعمیر آسانسور به گزارش هزینه بازسازی ساختمان : به استناد صورتجلسه مورخ……………ساخت تالار………. کمیسیون مناقصه دانشگاه این قرارداد فی ما بین…………………………. به نمایندگی آقای/خانم…………………. ... ادامه مطلب
پارکت از کجا بخرم؟

پارکت از کجا بخرم؟

پارکت از کجا بخرم؟ به گزارش آگهی ساختمان : از میان انواع متفاوت کفپوش‌های موجود، پارکت زیباترین آن‌ها خواهد بود. گرچه این واژه برای توصیف انواع مختلف کفپوش مورد ... ادامه مطلب