1399

اقلیم مازندران

اقلیم مازندران

اقلیم مازندران اقلیم مازندران ناحیه جنوبی دریای خزر ،بخصوص استان مازندران به دلیل موقعیت خاص خود که در مجاورت یک دریای بسته قرار دارد و ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۱- فروشنده: نام تعرفه طراحی نما نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………. ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد تخریب

قرارداد تخریب این قرارداد در تاریخ              طراحی نما کلاسیک     فیمابین شرکت                               به نمایندگی نشانی                                                                                            تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره