فرم اداری

اعلام وصول کالا

اعلام وصول کالا به گزارش بازسازی ساختمان : معاونت محترم مالی واداری :  بدینوسیله لیست لوازم و مصالح تحویلی به شعبه …………………… تا تاریخ ……………………  به ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

ماده ۹۹

ماده ۹۹ به گزارش بازسازی ویلا : شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۱- فروشنده: نام تعرفه طراحی نما نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………. ... ادامه مطلب