شهریور 1400

ضوابط پاركينگ

ضوابط پارکینگ

ضوابط پارکینگ ضوابط پارکینگ اقدام به تدوین ضوابط و دستورالعملهای تهیه و کنترل طرح های معماری درشهرشیراز سابقه ای بیست و پنج ساله دارد. که ... ادامه مطلب
شاه نشین

شاه نشین

شاه نشین شاه نشین، به طاقچه ها یا فضاهای دیگری که توسط دیوارها یا پرچین ها محصور شده است، گفته می شود. در معماری قرون ... ادامه مطلب
معماری استعمار فرانسه

معماری فرانسه

معماری فرانسه معماری فرانسه، شامل بسیاری از سبک های معماری رویایی است که توسط فرانسوی ها در طول استعمار مورد استفاده قرار گرفت. ساخت بیمارستان ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره