تیر ۱۵, ۱۴۰۰

فرم اداری

قرارداد ساخت با مصالح

قرارداد ساخت با مصالح به گزارش بازسازی ساختمان : باستناد صورتجلسه کمیسیون استعلام بهاء مورخ …/…./……. درخواست شماره …..ساخت آپارتمان…………. به تاریخ ………………….، این قرارداد فیمابین ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره