تیر ۷, ۱۴۰۰

فرم اداری

قرارداد سفت کاری

قرارداد سفت کاری این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت ……….. به نمایندگی ……………. به نشانی……..طراحی مسجد…… تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده ... ادامه مطلب
کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ فهرست مطالب آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آموزش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با افزایش روز افزون جمعیت و به ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس