خرداد 26, 1400

فرم اداری

قرارداد آرماتوربندی بتنی

قرارداد آرماتوربندی بتنی قرارداد آرماتوربندی بتنی، این قرارداد در تاریخ ……… فی مابین شرکت………..به نمایندگی……اضافه اشکوب…. به نشانی ………. تلفن ……… که در این قرارداد کارفرما ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره