تیر ۱۴۰۰

تعریف و معنی معماری

معماری چیست

معماری چیست تعریف معماری یا بهتر است بگوییم معماری چیست قاعدتا معماری بیش از شیشه ، فولاد و بتن تعریف شده است. این چیزی فراتر ... ادامه مطلب
معماری مدرن

معماری مدرن

معماری مدرن از دو طریق می توان به معماری مدرن نگاه کرد. اول ، به عنوان معماری امروز ، تعریف اینکه چگونه زندگی روزمره خود ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد سفت کاری

قرارداد سفت کاری این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت ……….. به نمایندگی ……………. به نشانی……..طراحی مسجد…… تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس