فرم اداری

فرم اداری درخواست صدور چک

فرم اداری درخواست صدور چک به گزارش ساخت آپارتمان : مدیریت محترم منابع انسانی: باسلام ،        خواهشمنداست اوامر لازم درخصوص صدور یک‌فقره چک به‌مبلغ به‌عدد                                                ریال ... ادامه مطلب