اسفند ۲, ۱۳۹۹

فرم اداری

قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری

قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری راهبردی ۱ – نام دستگاه (کارفرما):………………………………………………………….. ۲ – نام نماینده دستگاه: …هزینه ساخت کارخانه چرم کد اقتصادی:                                       شناسه ملی: ۳ – سمت نماینده دستگاه: ……………………… ۴ – نام شرکت پیمانکار: شماره ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس