ويلا بتونی

قرارداد سیمانکاری به همراه نمونه

قرارداد سیمانکاری به گزارش تبلیغات ساختمان : این قرارداد مابین آقای            طراحی نما مدرن ویلا              به نشانی                                                                      و تلفن                          که از این پس کارفرما نامیده می ... ادامه مطلب