دی 30, 1399

ويلا بتونی

قرارداد نقاشی ساختمان

قرارداد نقاشی ساختمان این قرارداد در تاریخ                فیمابین شرکت    ……………..قرارداد نقاشی ساختمان…………….    به نمایندگی            که منبعد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره