ويلا بتونی

قرارداد فنداسیون به همراه نمونه

قرارداد فنداسیون این قرارداد در تاریخ         طراحی مسکونی                 فی مابین شرکت                        به نمایندگی                  به نشانی                                                                                    تلفن                   که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از ... ادامه مطلب