ويلا بتونی

قرارداد داربست به همراه نمونه

قرارداد داربست به گزارش ال اس اف : این قرارداد در تاریخ    بازسازی دکوراسیون                                    فی مابین شرکت                                           به نمایندگی                                 نشانی تلفن                        که در این قرارداد کارفرما ... ادامه مطلب
سازه بتنی

قرارداد آسانسور به همراه نمونه

قرارداد آسانسور این قرارداد فیمابین شرکت     طراحی ساختمان              به نمایندگی                 به نشانی تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت     ... ادامه مطلب