مهر ۲۶, ۱۳۹۹

سازه بتنی

چک لیست لوله کشی گاز مبرد

هزینه ساخت کارخانه رب گوجه چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) چک لیست لوله کشی گاز مبرد (مسی) شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک ... ادامه مطلب