فرم اداری

قرارداد ساخت قالب

قرارداد ساخت قالب این قرارداد بین شرکت …………… به نشانی …………………بازسازی ساختمان………………… با شماره تلفنهای ……………و …………… به نمایندگی آقایان ……………و ……………به ترتیب به سمتهای ... ادامه مطلب
دستور کار عملیات سقف

دستور کار عملیات سقف

دستور کار عملیات سقف به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به ... ادامه مطلب