۱۳۹۹

ويلا بتونی

قرارداد داربست

قرارداد داربست این قرارداد در تاریخ    بازسازی دکوراسیون                                    فی مابین شرکت                                           به نمایندگی                                 نشانی تلفن                        که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد سقف دامپا

قرارداد سقف دامپا این قرارداد مابین آقای   طراحی داخلی رستوران                    به نشانی و تلفن                      که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد آسفالت

قرارداد آسفالت قرارداد زیر فیمابین شرکت          طراحی ویلای کوچک            به نمایندگی                    که در این قرارداد کارفرما ... ادامه مطلب
سازه بتنی

قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور این قرارداد فیمابین شرکت     طراحی ساختمان              به نمایندگی                 به نشانی تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت     ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

نمونه قرارداد برقکاری

نمونه قرارداد برقکاری این قرارداد در تاریخ          ساخت ویلا کلاسیک      مابین شرکت                                     به نمایندگی                         به نشانی                                                                                 تلفن                         که در ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد آرماتوربندی

قرارداد آرماتوربندی این قرارداد در تاریخ          بازسازی ساختمان                فی مابین شرکت                        به نمایندگی                  به نشانی                                                                                    تلفن                   که در ... ادامه مطلب
معرفی نشريات ساختمانی

معرفی نشریات ساختمانی

معرفی نشریات ساختمانی (مهندسی راه و ساختمان و معماری) ساخت و ساز دفتر معماری اویم شاهانه ماهنامه ساختمان و کامپیوتر http://www.sandcmag.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 ماهنامه راه و ساختمان ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس