چک لیست کانال فولادی گالوانیزه

سازه بتنی

سازه بتنی


نمونه طراحی ویلا چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

کانالهای هوا

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمانمبحث ۱۴

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها
 

ایده برای بازسازی خانه

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های کارگاهی ((Shop Drawing  

 

۲ کیفیت ورق گالوانیزه و نبشی و سایر لوازم ساخت کانال  

 

۳ کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار  

 

۴ تهیه طرح برش جهت جلوگیری از افزایش ضایعات ورق گالوانیزه  

 

۵ رعایت ضخامت ورق تعیین شده در نقشه های اجرایی  

 

۶ استفاده ازفلنج ساخته شده ازنبشی ۵/۲×۵/۲×۳ جهت اتصال کانالهای قائم بجای اتصالات کشوئی  

 

۷ استفاده ازفلنج ساخته شده ازنبشی ۵/۲×۵/۲×۳ جهت اتصال کانالهای افقی بجای اتصالات کشوئی درکانالهایی که بزرگترین بعدسطح مقطعشان از۱۸ اینچ بزرگتراست.  

 

۸ استفاده ازنبشی نمره۴ جهت ساخت فلنج کانالهایی که بزرگترین بعد سطح مقطعشان از۵۴ اینچ بزرگتراست  

 

۹ کیفیت درزبندی اتصالات کشویی  

 

۱۰ استفاده ازمیخ پرچ چکشی جهت اتصال کانال به فلنج
۱۱ استفاده ازنخ نسوز جهت آببندی اتصال فلنجها
۱۲ استفاده از پیچ و مهره گالوانیزه جهت اتصال فلنجها
۱۳ استفاده از میلگرد یک سردنده و نبشی جهت ساخت ساپورت کانالهای افقی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

طراحی نمای مدرن چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

کانالهای هوا

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ اجرای ساپورتها در محلها و فواصل مناسب
۱۵ کنترل اندازه و فرم کانال در محل نصب دریچه ها

 

۱۶ اجرای کلاف چوبی در محل نصب دریچه ها  

 

۱۷ کنترل نصب صحیح دمپرهای دستی و دمپرهای حریق و صداگیرها در محلهای تعیین شده در نقشه ها و براساس ** ۱۴-۵-۷
۱۸ موقعیت و ابعاد کانال درمحل نصب تجهیزات (هواساز-فن کویل کانالی- اگزوزفن)  

 

۱۹ عایقکاری کانالهای رفت و برگشت هواسازها و فن کویلهای کانالی با عایق پشم شیشه به ضخامت ۲اینچ و متقال و ماستیک و رنگ روغنی  

 

۲۰ عایقکاری فلنج های اتصال در مناطق مرطوب  

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

کاتالوگ رنگ ساختمان

آموزش ترکیب رنگ گواش

انواع رنگ آجری

ترکیب رنگ آبی درباری

رنگ آجری چه رنگیه

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس