چک لیست کاشیکاری با دوغاب سیمان

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست کاشیکاری با دوغاب سیمان

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه: قیمت ساخت ویلا متری                                                            طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل تکمیل کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
۲ کنترل کیفیت ابعاد و رنگ کاشیها با مشخصات فنی و نمونه
۳ کنترل چهارچوب درب و پنجره و دریچه بازدید
۴ کنترل ایزولاسیون رطوبتی و توری کشی روی آن درصورت نیاز
۵ کنترل رقوم اتمام کف و تراز و گونیائی رگ اول کاشیکاری
۶ کنترل سطح ترازکاشی نصبی با قوطی کلید ،پریز،درپوش ورعایت رواداری شیرآلات وتثبیت و نصب درپوش های لازم
۷ شاقولی و شمشه ای بودن کاشیکاری و هم راستا بودن بندها
۸ کنترل از نظر برش و فارسی بر کاشیهای نصبی
۹ کنترل کاشی کاری با طرح معماری
۱۰ کنترل برش مناسب کاشی در محل لوله ها و قوطی کلیدها
۱۱ کنترل پربودن ملات پشت کاشیکاری
۱۳ کنترل کیفیت رنگ و مشخصات فنی دوغاب و بندکشی
۱۳ کنترل بندکشی و پربودن بندها
۱۴ پاکسازی سطوح و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلای مدرن کوچک

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس