چک لیست کابل محوطه نیرو رسانی

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل محوطه نیرو رسانی

( نیرو رسانی )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح: مشاوره طراحی نمای ساختمان                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی: آموزش ساخت سینما                                                تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing  

 

۲ کنترل مشخصات کابلهای خریداری شده با نقشه مصوب  

 

۳ کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی طبق نقشه  

 

۴ کنترل محل ، تعداد و رقوم غلاف گذاری کابل ها طبق نقشه  

 

۵ کنترل تعداد ، سایز کابل ها و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه قبل و بعد از اجرای کار  

 

۶ کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی مطابق دستورالعمل ها و نقشه ها  

 

۷ کنترل قرارگیری صحیح تابلوها بر روی فونداسیون ( بتن با رول بولت )  

 

۸ رعایت اضافه اندازه مجاز کابلها در تابلوها  

 

۹ کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر هریک از کابلها در محل اتصال به تابلوها  

 

۱۰
۱۱
۱۲
توضیحات:

 

 

 

 

  تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: مجوز فروشگاه زنجیره ای

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس