چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:  هوشمند سازی ساختمان                                                           طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل سطوح زیرکارمطابق رواداری ها * ۱۲-۳-۱-۱
۲ کنترل کیفیت مصالح نماسازی * ۱۲-۳-۱-۱
۳ آب پاشی و مرطوب نگه داشتن * ۱۲-۳-۱-۱
۴ پیش بینی محافظت از دروپنجره و محل هائیکه ممکن است صدمه ببیند.  
۵ کیفیت ملات مصرفی * ۱۲-۳-۱-۱
۶ اجرای قشر رویه با ضخامت حداکثر ۱ سانتی متر با تخته ماله * ۱۲-۳-۱-۱
۷ کیفیت سطوح تمام شده از نظرمسطح بودن و نداشتن اعوجاج * ۱۲-۳-۱-۱
۸ کنترل اجرای بندکشی مطابق نقشه و دستورکار
۹ تعبیه چفت در محل های لازم مطابق نقشه و دستورکار
۱۰ چکشی کردن سطوح رویه با چکش شانه ای و ابزار مربوطه مطابق نقشه و دستورکار * ۱۲-۳-۱-۳
۱۱ شستن سطح رویه در زمان تعیین شده
۱۲ کنترل بیرون زدن دانه های سنگ در نمای سیمان شسته
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی محوطه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۱
طراحی داخلی اپارتمان ۱۵۰ متری
ساخت ویلا سازه سبک

هزینه مراحل ساخت ساختمان

مراحل اخذ مجوز ساخت و ساز

مشارکت در ساخت منطقه ۱۲

کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵

دیتیل وال پست جدید

اموزش ترکیب رنگ ابرنگ

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس