سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب پنجره و درب

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:   دکوراسیون اداری لاکچری                                                          بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه لیست شیشه ها از محل پنجره ها همراه با اندازه برداری دقیق براساس نوع فریم پنجره
۲ کنترل شیشه ها از نظرشیشه های مسلح شده ، ساده و تعداد جداره ها و ضخامت * ۲-۱۰-۳-۲
۳ کنترل شیشه ها با مشخصات استاندارد از نظر نوع ، موج ، حباب هوا ، یکنواختی ، لب پریدگی ، لکه ، خراش و رنگ * ۲-۱۰-۲
۴ کنترل ضخامتهای شیشه دوجداره ، تزریق گازآرگون ، کیفیت و طرح سندبلاست مطابق سفارش طرح
کنترل اندازه شیشه ها و نامگذاری طبق لیست ردیف اول * ۲-۱۰-۵
۵ کنترل نحوه دپوی شیشه و استفاده از فاصله دهنده های مناسب بین شیشه ها
۶ کنترل ایمنی در هنگام حمل شیشه ها به محل نصب * ۲-۱۰-۵
۷ استفاده از مصالح نصب مقاوم در برابر عوامل جوی بخصوص نورآفتاب مانند ماستیکها و لاستیکهای مناسب * ۲-۱۰-۴
۸ کنترل جاگیری دقیق شیشه ها در فریم های پنجره و درب
۹ کنترل تحت فشار نبودن شیشه درون فریم
۱۰ کنترل عدم انتقال هوا از بین شیشه و فریم و استفاده صحیح از مصالح مناسب
۱۱ کنترل فیکس بودن شیشه ها در محل فریم ها و لق نبودن شیشه ها هنگام بازوبسته کردن
۱۲ کنترل نصب شیشه از نظرساده ، مسلح ، رنگ ، تعداد ، جداره ، ضخامت ها ، رفلکس و ……
۱۳ پاک سازی و حمل مصالح مازاد * ۱۹-۳-۳
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی مسکونی

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی تهیه و نصب شیشه پنجره و درب فریم دار

 ƒ ۲-۱۰-۳ -۲ شیشه های ایمنی

شیشه های ایمنی مصرفی باید از شیشه های جام که کیفیت آنها مطابق استاندارد شماره ۸۹۷ ایران باشد، تهیه گردد. شیشه های ایمنی می تواند رنگی، بی رنگ، شفاف یا نیمه شفاف باشد. لب پریدگیهای کوچک تا ۱۳ میلیمتری لبه شیشه های ایمنی که ممکن است بر اثر عملیات حرارتی یا سایر مراحل تولید ایجاد شده باشند ، قابل اغماض است، ولی وجود هرگونه خراش و ترک در شیشه ایمنی ممنوع است .

ضخامت شیشه های ایمنی ساختمان و رواداری آن در جدول شماره ۲-۱۰-۳-۲ آمده است.

شیشه های ساختمان باید در آزمایش یکنواختی با استفاده از نور پلاریزه و در آزمایش خردشدگی ، پاسخگوی نیازهای مندرج در استاندارد شماره ۲۳۸۵ ایران باشد.

جدول ۲-۱۰-۳-۲ رواداری در شیشه های ایمنی ساختمان

ضخامت اسمی شیشه ایمنی ساختمانی ( میلیمتر ) رواداریها ( میلیمتر )
۳

۴

۲

۲/۰

 

۶ ۷/۰- تا ۲/۰
۸

۱۰ و بیشتر تا ۱۶

۴/۰

۷/۰

 

ƒ ۲-۱۰-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

شیشه های مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ، اندازه، ضخامت ، رنگ و سایر مشخصه های ظاهری منطبق با نقشه های اجرایی، مشخصات، دستور کارها و دیگر مدارک پیمان باشند.

نمونه شیشه های مصرفی در در و پنجره و نما و شیشه های ایمنی باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ویژگیهای شیشه های جام و ایمنی ساختمانی و روشهای آزمایش آنها باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد.

–          استاندارد شماره ۴۳: « شیشه»

–          استاندارد شماره ۲۲۸: « روشهای استاندارد برای تجزیه شیمیایی شیشه آهک سودا»

–          استاندارد شماره ۲۲۹:« روش آزمون نقطه تافتگی و بیشترین نقطه فروکش شیشه»

–          استاندارد شماره ۸۹۷:« ویژگیها و روشهای آزمایش شیشه جام برای ساختمان»

–          استاندارد شماره ۲۳۸۵: « شیشه های ایمنی ساختمان»

–          هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان درباره شیشه ساختمانی تدوین یا تجدید نظر شود.

تا زمانی که استاندارد ایرانی  در برخی موارد تدوین نشده باشد، در درجه اول استانداردهای « سازمان بین المللی استاندارد ISO » معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین المللی به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، بریتانیایی BS ، آلمانی DIN و ژاپنی JIS ملاک عمل قرار خواهد گرفت. 

ƒ۲-۱۰-۵ حمل و نقل و بارگیری

بارگیری، حمل و باراندازی انواع شیشه باید با دقت صورت گیرد. جامهای شیشه باید با پوشال به طور محکم بسته­بندی و در جعبه­های چوبی مقاوم قرار داده شوند. بین هر دو جام باید برگهای کاغذی یا مشابه آن گذارده شود تا از تماس سطوح شیشه جلوگیری شود. روی جعبه های محتوی شیشه باید مشخصات شیشه شامل نام کارخانه سازنده، ضخامت، ابعاد، تعداد و سایر ویژگیهای آن نوشته شود.

ƒ ۲-۱۰-۴ مصالح نصب

بتانه (زاموسقه)، مواد پلاستیکی ( ماستیکها و سیلنتها) ]۱ [ و لاستیکی ، نوار پلاستیکی و لاستیکی دور شیشه ، پیچ، میخ و زوارهای مصرفی برای نصب شیشه­ها، باید از نوع مرغوب و مورد قبول دستگاه نظارت بوده و نمونه­های آن قبلاً به تصویب برسد. مصالح نصب، باید از دوام کافی برخوردار بوده و در برابر عوامل جوی و به ویژه آفتاب پایدار باشند و ویژگیهای خود را تا مدت درازی حفظ کنند.

ƒ ۱۹-۳-۳ تمیزکاری

پس از اتمام کار نصب شیشه و تأیید مهندس ناظر دایر بر صحت کارهای اجرا شده، پیمانکار باید سطوح شیشه را تمیز کرده و نسبت به شستشوی آنها اقدام نماید. در موقع تمیز کردن شیشه ها باید دقت شود که لطمه ای به سطوح شیشه، بطانه وزهوار شیشه وارد نیاید. تمام قسمتهای شیشه از جمله زوایای قاب درها و پنجره ها، گوشه شیشه ها و لبه های قاب در و پنجره را باید تمیز کرد. برای پاک کردن رنگهای احتمالی به جا مانده از عمل نقاشی ، باید از تینر استفاده نمود و چنانچه پیمانکار بخواهد از مواد شیمیایی مانند اسید یا باز رقیق برای پاک کردن شیشه استفاده نماید ، باید قبلاً موافقت دستگاه نظارت را جلب نماید. در صورت امکان می توان از ماشینهای مخصوص تمیز کردن شیشه نیز برای پاک کردن شیشه ها استفاده نمود.

چک لیست ساختمان چک لیست مکانیکی چک لیست الکتریکی رضا امیری

چک لیست نصب کاغذ دیواری
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما