چک لیست نصب سنگ پلاک در نما

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب سنگ پلاک در نما

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: طراحی ویلا مدرن یک طبقه

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه شاپ درایینگ و تعیین ابعاد و اندازه سنگ های موردنیاز * ۱۰-۱-۳-۱
۲ کنترل کیفیت سنگ با نمونه ها (رنگ – مسطح بودن – زوایا – لبه ها ) * ۱۰-۱-۳-۱
۳ کنترل ابعاد ، ابزار و ضخامت سنگ * ۱۱-۲-۱-۳
۴ کنترل امتداد در راستای دیوار * ۱۱-۲-۱-۳
۵ استفاده از مهارهای فلزی ضدزنگ (اسکوپ) * ۱۱-۲-۱-۳
۶ کنترل کد ارتفاع و تطابق آن با بازشوها
۷ کنترل رگه اول سنگ چینی با سطح نهایی
۸ کنترل مسطح بودن و کیفیت برش سنگ * ۲-۱-۲
۹ کنترل زوایا و شاقول بودن سطوح * ۱۰-۱-۳-۱
۱۰ کنترل ضخامت بندها و کیفیت بندکشی * ۱۰-۱-۳-۱۱
۱۱ کنترل کیفیت ملات مصرفی و پرشدن پشت سنگ * ۱۰-۱-۳-۴
۱۲ آب دهی و تمیزکاری قبل از جمع آوری داربست * ۲۵-۴-۲
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: برج باغ

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

نصب سنگ پلاک در نما

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت اتحادیه نقاشی ساختمان ۱۴۰۱
طراحی نور آپارتمان
ساخت صفر تا صد ویلا

مراحل ساخت و ساز ساختمان

مراحل گرفتن جواز ساخت زمین قولنامه ای

مشارکت در ساخت یزد

کمیسیون ماده ۱۰۰ مالیات

خرید وال پست آماده

آموزش ترکیب رنگ به کودکان

 

ƒ۲-۱-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

سنگهای مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی ، اندازه ، ضخامت ، رنگ و دیگر مشخصه های ظاهری با آنچه در نقشه­ها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است، منطبق باشد. نمونه سنگهای بنایی و نما باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

  استاندارد شماره ۶۱۸: « بلوکهای سنگهای طبیعی برای برش به منظور استفاده در نما ، کف و تزئینات »

تا زمانی که استاندارد ایرانی در پاره ای موارد تدوین نشده باشد در درجه اول استانداردهای « سازمان بین المللی استاندارد ISO » معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین المللی به ترتیب استانداردهای اتحاد شوروی سابق GOST، آلمانی DIN، بریتانیایی BS و آمریکایی ASTM ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ƒ ۱۰-۱-۳ عملیات بنایی با سنگ

۱۰-۱-۳-۱ کلیات

عملیات بنایی با سنگ، باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستور العملهای دستگاه نظارت و طبق برنامه زمانبندی اجرای عملیات صورت گیرد. بدین منظور پیمانکار باید با پیش بینیهای لازم سنگهای مورد نظر را با قواره و          اندازه­های نشان داده شده در نقشه ها و مشخصات، در کارگاه دپو و آماده نماید تا اجرای عملیات به صورتی پیوسته  امکانپذیر بوده و وقفه ای در کار ایجاد نشود.

دیوارها و سازه­های سنگ باید کاملاً شاغولی بوده و قطعات سنگ در رجهای مختلف با توجه به مشخصات ، با دقت و یکنواختی کامل چیده شوند. سنگها باید مرطوب شده و روی ملات قرار داده شوند ، به طوری که سطح سنگ در تماس کامل با ملات باشد و درزهای موجود نیز با ملات کاملاً پر گردد . اصول طراحی ویلا مدرن حتی الامکان باید از جابه جایی سنگ و جدا شدن آن از ملات خودداری شود، در صورت نیاز باید سنگ جابه جا شده قبل از مصرف مجدد کاملاً تمیز شده و ملات چسبیده به آن به نحو مناسبی پاک شود. نحوه چیدن سنگها باید چنان باشد که قفل و بست بین رجها مختلف کاملاً رعایت گردد.

۱۰-۱-۳-۴ ملات مصرفی

ملات مورد مصرف در کارهای بنایی باید بر اساس مشخصات و مندرجات فصل ۹ این نشریه باشد. طبقه ملات مصرفی باید بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی انتخاب شود، در صورت عدم وجود این اطلاعات در مدارک فوق ، حداقل طبقه ملات مصرفی، ملات سیمانی۵/۱ خواهد بود.

۱۰-۱-۳-۱۱ بندکشی کارهای سنگی

تمام سطوح روی کار سازه های سنگی اعم از قسمتهای نمایان یا قسمتهای غیر نمایان ( در زیر تراز خاکریزی یا زمین طبیعی) باید با ملات ماسه سیمان بندکشی شود. عیار ملات بندکشی برابر به کار گرفته شده در عملیات بنایی می باشد . عملیات بندکشی حتی الامکان باید ظرف مدت یک تا چهار روز پس از عملیات بنایی صورت گیرد. قبل از عملیات بندکشی ، درزها باید به عمق ۵/۱ سانتیمتر خالی شده و پس از مرطوب کردن با ملات مورد نظر ، پر و با قلم بندکشی ، صاف و صیقل داده شود. قبل از سفت شدن ملات، باید از تماس و ضربه زدن به محل بندکشی

خودداری شود. سطوح بندکشی شده ، باید به تایید دستگاه نظارت برسند و در مدت مشخص شده بسته به شرایط محیطی محل پروژه ، آبپاشی شوند ، این مدت نباید از ۵ روز متوالی در شرایط متعارف کمتر باشد.

ƒ۱۱-۲-۱-۳ نماسازی با سنگ پلاک ( لوحه سنگ)

سنگ پلاک باید در مقابل یخبندان ، حرارت و رطوبت مقاوم بوده و در مقابل نور( پدیده رنگ به رنگ شدن) از پایداری و ثبات برخوردار باشد. میزان جذب آب سنگها و خاصیت صیقل پذیریشان ، باید مطابق مشخصات باشد. ضخامت سنگهای پلاک به مقاومت سنگ بستگی دارد. حداقل این ضخامت ،۲ سانتیمتر است.

حداکثر مساحت سنگهای پلاک ۱۸۰۰ سانتیمتر مربع خواهد بود. هزینه ساخت ویلا در لواسان استخراج سنگهای تزئینی نما از معدن باید چنان صورت گیرد که سنگهای مورد مصرف پاسخگوی الزامات مندرج در بند ۲-۱-۲ بوده و از ایجاد ترکهای مویی که به هنگام نصب باعث خرد شدن قطعات می شود، جلوگیری به عمل آید. در مواردی که از صفحات سنگها برای ایفای نقش عایق حرارتی استفاده می شود، فاصله صفحات از دیوار باید حداقل ۲ سانتیمتر باشد تا نقش دیوار دوجداره، ایفا و هوای بین دوجدار مانع تبادل حرارتی گردد. در این حالت قلابها باید از جنس فولاد زنگ نزن باشند و چند منفذ در زیر و بالا برای جلوگیری از تعریق در پشت سنگها تعبیه گردد.

در صورت استفاده از مهار فولادی معمولی ، باید بین دوجدار در محل مهار با دوغاب سیمان پر شود، در مواردی که اختلاف درجه حرارت زیاد روزانه یا فصلی و اختلاف ضریب انبساط حرارتی سنگ ، مصالح زیر سازی و مواد چسباننده موجب ایجاد ترک در ملات و نفوذ رطوبت و یخزدگی و جدا شدن سنگها و زنگ زدن مهارها می گردد ، باید از مهارهای فلزی ضد زنگ استفاده شود.

نصب سنگهای پلاک به دو روش صورت می پذیرد:

الف: اتکای طره ای

برای تحمل وزن سنگهای پلاک در نماهای سنگی ، لازمست حداقل ۲ تکیه گاه طره ای در ارتفاع هر طبقه ایجاد گردد. این تکیه گاهها از نوع سنگ نما به صورت بلوک سنگی به جای سنگ پلاک بتن آرمه و نظایر آن خواهد بود. به علاوه سنگها بادی به کمک مهارهای

فولادی زنگ نزن به دیوار محکم شوند، در مورد تعداد مهاریها در هر متر مربع، نحوه کاربرد آنها و دیگر جزئیات اجرایی ، باید مطابق مندرجات نقشه ها و نظر دستگاه نظارت اقدام شود.

ب: اتکای جانبی

در این روش وزن هر لوحه سنگ به وسیله مهار فلزی که در پشت سنگ نصب شده به دیوار منتقل می گردد. در این روش نیز کاربرد اتصالات و جزئیات اجرایی مطابق نقشه ها و نظر دستگاه نظارت خواهد بود. جهت روشن شدن مطلب نمونه ای از اتصالات فلزی در اتکای طره ای و اتکای جانبی ارائه شده است. 

ƒ ۲۵-۴-۲ روشهای تمیزکاری مناسب برای انواع نماها

الف: سنگهای آهکی

برای تمیز کردن این سنگها می توان از روش آبپاشی استفاده نمود قوانین ساخت برج باغ ولی برای از بین بردن لکه های قهوه ای رنگ که اغلب بعد از تمیز کردن ظاهر می شود، این آبپاشی باید مکرر باشد.

ب: سنگهای آذین

مهمترین سنگهای آذرین، گرانیت است. سنگهای آذرین را می توان به روش آبپاشی ، ماسه پاشی خشک و یا تر تمیز نمود. تمیز کاری این سنگها با اسید فلوئوریدریک رقیق و یا بی فلوئورور آلومینیوم رقیق نیز میسر است.

 

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس