چک لیستدرب و پنجره

چک لیست نصب در و پنجره آلومینیومی

به گزارش ساخت خانه چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب در و پنجره آلومینیومی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نما کلاسیک مدرن                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های تیپ بندی درو پنجره و کنترل آن با محل نصب ازنظر اندازه و تعداد و تهیه جدول کدینگ
۲ کنترل و تایید نقشه های اجرایی سازنده
۳ کنترل پنجره های ساخته شده از نظر ابعاد ، رنگ و مشخصات با قرارداد و نمونه ها
۴ کنترل اندازه و جهت بازشوها با نقشه ها
۵ کنترل تیپ و تعداد پنجره ها با جدول کدینگ
۶ کنترل نهایی کیفیت فریم های انتظار
۷ کنترل کیفیت نصب فریم به ساب فریم ها
۸ درزبندی با فوم پلی اورتان یا سایر مواد طبق مشخصات
۹ کنترل استحکام نصب
۱۰ راستا و شاقولی بودن
۱۱ رگلاژ و مناسب بودن کارکرد یراق آلات
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی رومی

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی نرده ساختمان
طراحی نمای آپارتمان های مدرن
ساخت و طراحی ویلا

مراحل ساخت یک ساختمان ۳ طبقه

هزینه ی اخذ پروانه ساخت

مشارکت در ساخت منطقه ۶

تبصره ۳ کمیسیون ماده ۱۰۰

تولید وال پست

آموزش ترکیب رنگ ساختمان

واتساپ مشاورهتماس مشاوره