چک لیست

چک لیست


چک لیست موزاییک فرش

چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل پاک بودن کف از مواد زاید

(عاری ازهرگونه گچ وخاک و آهک و بقایای نباتی)

* ۱۷-۳-۱-۲
۲ کنترل رقوم کف و هموار و تراز بودن سطح و رعایت شیب در صورت وجود * ۱۷-۳-۱-۲
۳ کنترل کامل بودن کارهای تاسیساتی و الکتریکی * ۱۷-۳-۱-۲
۴ محافظت از لوله های آب و گاز و تاسیسات و برق * ۱۷-۳-۱-۲
۵ تست و کنترل عایق کاری در صورت وجود * ۱۷-۳-۱-۲
۶ تطابق نوع موزاییک با مشخصات مصوب * ۱۷-۳-۱-۲
۷ مرطوب بودن سطح زیرین * ۱۷-۳-۱-۲
۸ قراردادن موزاییک ها درآب(به مدت ۱۵ دقیقه قبل از نصب) * ۱۷-۳-۱-۲
۹ لب پر نبودن موزاییک ها

(طول لب پریدگی نباید بیش از mm 4 باشد)

* ۱۷-۳-۱-۲
۱۰ کنترل اجرای دقیق موزاییک * ۱۷-۳-۱-۲
۱۱ برش مناسب موزاییک * ۱۷-۳-۱-۲
۱۲ اجرای سیمان دوغاب برحسب رنگ موزاییک ازسیمان پرتلند یا رنگی و تمیزکاری * ۱۷-۳-۱-۲
۱۳ کنترل شیب در صورت وجود * ۱۷-۳-۱-۲
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ کنترل درزها * ۱۷-۳-۱-۲
۱۵ اجرای درزانبساط وپرکردن آن باپرکننده مرغوب طبق مشخصات * ۱۷-۳-۱-۲
۱۶ پاک کردن سطح موزاییک دوغاب ریزی شده * ۱۷-۳-۱-۲
۱۷ کنترل محدوده فرش شده با توجه به نقشه ها * ۱۷-۳-۱-۲
۱۸ پرداخت سطح موزاییک طبق مشخصات در صورت نیاز * ۱۷-۳-۱-۲
۱۹ پیش بینی لازم جهت حفاظت محدوده فرش شده
۲۰ تمیزکاری و حمل مواد زائد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی پلان ساختمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست ساختمان چک لیست مکانیکی چک لیست الکتریکی رضا امیری
چک لیست موتورخانه مرکزی
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما