سازه بتنی

سازه بتنی


ساخت تجاری چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست لوله آب سرد و گرم فولادی گالوانیزه

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمانمبحث 16

پروژه:                                                     طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
1 مطابقت رده و کیفیت لوله و اتصالات گالوانیزه وشیرآلات با فشارکار سیستم  

 

2 عدم استفاده از اتصالات غیر گالوانیزه  

 

3 تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing  

 

4 کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار  

 

5 استفاده از مهره ماسوره گالوانیزه یا فلنج دنده ای در نصب شیرآلات  

 

6 قابلیت دسترسی مناسب به شیرهای قطع و وصل جریان  

 

7 رعایت شیب 2/0 درصد بطرف موتورخانه در لوله های افقی  

 

8 عدم اجرای لوله های گالوانیزه بصورت دفن شده در مصالح بنایی  

 

9 غلاف گذاری در محل عبور لوله ها در دیوار یا سقف  

 

10 کنترل اجرای قائم رایزرها و رعایت فواصل استاندارد بین لوله ها
11 رعایت فواصل مناسب بستهای عمودی و افقی ** 16-4-5-2
12 استفاده ازقطعات انبساطی(Expansion joint)مناسب درمحل های تعیین شده درنقشه های اجرایی
13 اجرای نقاط ثابت(fix point)وبستهای راهنما(guide) جهت صحت کارکرداتصالات انبساطی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی هایآب سرد و گرم مصرفی

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمان مبحث 16

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز                                               واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
14 رعایت فاصله و ارتفاع استاندارد لوله ها در محل نصب شیرآلات بهداشتی مطابق دستورالعمل های اجرایی
15 درپوش و تست لوله ها با شرایط اعلام شده ** 16-4-9-2
16 عایقکاری لوله های رفت و برگشت آبگرم مصرفی  

 

17 شستشو و ضدعفونی شبکه آب بهداشتی قبل از نصب شیرآلات بهداشتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلا کوچک

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

اجرت نما شسته
ریز هزینه های ساخت ساختمان
ضوابط پارکینگ شهرداری زنجان

قیمت روز نقاشی ساختمان در شیراز

بازسازی ساختمان پردیس

اجرای ال اس اف
هزینه ی ساخت ویلا در شمال

طراحی آپارتمان 70 متری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!