چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

خاکبرداری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

 

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه کروکی ازمحل عملیات خاکبرداری مطابق با نقشه های اجرایی * ۳-۲-۱
۲ حصول اطمینان ازصحت پیاده سازی نقشه درمحل خاکبرداری  

 

۳ تعیین نوع ماشین آلات موردنیازجهت عملیات خاکبرداری مطابق با نوع زمین ، حجم و فضای کار * ۳-۲-۱
۴ پیش بینی مکان تخلیه خاک برداشت شده * ۳-۲-۳
۵ تعیین محل تاسیسات زیربنایی شهری اعم از الکتریکی و مکانیکی درمحل خاکبرداری * ۳-۲-۲
۶ تعیین محل قنوات , چاهها و ………… درمحل خاکبرداری ** ۱۲-۹-۱-۲
۷ کنترل اجرای سازه نگهبان طبق نقشه * ۳-۲-۸
۸ کنترل خطوط هوایی انتقال برق،تلفن وتاسیسات موجود در ارتفاعجهت جلوگیری ازآسیب دیدگی هنگام عملیات خاکبرداری * ۳-۲-۲
۹ تعیین دقیق ترازها،ابعاد خاکبرداری توسط علامتگذاریهای مناسب * ۳-۲-۴و۵
۱۰ نصب وادارومهاربندهای مناسب درترانشه های ریزشی و لایه های خیس و مرطوب ** ۱۲-۹-۲-۱ تا۴
۱۱ پوشاندن محلهای خاکبرداری شده که در معرض عوامل جوی می باشند. * ۳-۲-۴
۱۲ کنترل تسطیح ورگلاژ کفرقوم و ابعاد موردنیاز * ۳-۲-۴و۵
۱۳ تامین روشنایی ، حصارکشی و تامین ایمنی ** ۱۲-۹-۲-۵ تا۸
۱۴ نصب علایم هشداردهنده درمحلهای مناسب وحضور نگهبان شب و روز درزمان عملیات ** ۱۲-۹-۱-۴

۱۲-۹-۲-۱۱

۱۵ کنترل ایمنی فضاهای رفت و آمد انسان و ماشین آلات ** ۱۲-۹-۲-۵و۱۰

۱۲-۹-۱-۴

توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی خارجی آپارتمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست اجرای کارهای فلزی سبک
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما