چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی شمــاره:

کابینت

کابینت

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات: طراحی محوطه آپارتمان

چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:          چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی                                       تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ فرم پرمیت (تهیه و تایید شده توسط مسئول مرحله پیشین)
۲ طرح اختلاط مطابق نمونه مصالح و افزودنیها درصورت وجود * ۲-۴-۲
۳ کنترل آخرین وضعیت (قالب بندی – اسپیسرها – آکسها )
۴ کنترل دما و در صورت نیاز تمهیدات لازم حفاظت بتن * ۵-۷-۹
۵ کنترل وجود و صحت ابزار لازم از جمله ویبراتور یدک و آب
۶ سفارش بتن مطابق طرح اختلاط و کنترل مقدار ارسالی و زمان
۷ کنترل اسلامپ بتن * ۵-۳-۲-۱
۸ اجرای بتن ریزی و نمونه برداری به تعداد لازم
۹ کنترل عدم پرتاب بتن بیش از حد مجاز
۱۰ کنترل اجرای ویبره مطابق دستورالعمل * ت۵-۷-۱-۳
۱۱ کنترل درز انبساط مطابق نقشه در صورت وجود
۱۲ تسطیح بتن و کنترل ضخامت کاور روی میلگردها * ۹-۶-۳-۳-۹-۳
۱۳ رعایت محل و شکل هندسی قطع بتن مطابق دستورالعمل
۱۴ حفاظت از بتن اجراشده مطابق اقلیم و دستورالعمل * ۵-۷-۹
۱۵ رعایت زمان بارگذاری مطابق دستورالعمل
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

۲-۴-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

مصالح سنگی باید از نظر ویژگیهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی، اندازه و شکل، دانه‌بندی، آزمایش سنگ‌نگاری Petrography ، مقدار کل رطوبت محتوی، رطوبت سطحی، مشخصه‌های ظاهری و رنگ (بتن نما) با نقشه‌ها و مشخصات و سایر مدارک پیمان منطبق باشد. نمونه‌های شن و ماسه مصرفی باید قبل از مصرف آزمایش شده و با ذکر محل معدن به تصویب دستگاه نظارت برسد. چنانچه در حین اجرای عملیات بتن بنا به دلایلی محل معدن مصالح سنگی تغییر پیدا کند نمونه‌های مواد سنگی معدن جدید باید مجدداً مورد آزمایش قرار گرفته و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

شن و ماسه می‌تواند رودخانه‌ای یا شکسته انتخاب گردد، ولی در هر صورت مصالح سنگی باید در طرح اختلاط بتن پاسخگوی نیازهای بتن مورد مصرف در هر پروژه باشند. ویژگیها‌ و روشهای آزمایش شن و ماسه باید مطابق با استانداردهای ایرانی زیر باشد:

–            استاندارد شماره ۳۰۰ : ”مصالح سنگی ریزدانه برای بتن و بتن مسلح“

–           استاندارد شماره ۳۰۲ : ”شن برای بتن و بتن مسلح“

–           استاندارد شماره ۴۴۶ : ”روش تعیین مقدار موادی از مصالح سنگی که از الک ۷۵ میکرون می‌گذرد“.

–           استاندارد شماره ۴۴۷ : ”روش دانه‌بندی ریز و درشت مصالح سنگی با الک (ماسه و شن)“

–           استاندارد شماره ۴۴۸ : ”روش آزمون برای تعیین سایش مصالح سنگی درشت‌دانه با استفاده از ماشین لوس‌آنجلس“

–           استاندارد شماره ۴۴۹ : ”روش آزمایش مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی“

–          استاندارد شماره ۵۷۸ : ” روش‌های تعیین میزان جذب آب و تاب مصالح سنگی در برابر یخبندان“

–          استاندارد شماره ۶۱۱ : ”روش تعیین رطوبت سطحی شن ریز“

–           استاندارد شماره ۶۱۷ : ”روش تعیین تاب گسیختگی فشاری و خمشی مصالح سنگی“

–          استاندارد شماره ۶۶۹ : ”روش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه“

–           استاندارد شماره ۱۶۸۵ : ”روش آزمایش تعیین مقدار هم‌ارز ماسه برای خاکها و مصالح ریزدانه“

–          هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان درباره شن و ماسه تدوین یا تجدید نظر شود.

تا زمانی که استاندارد ایرانی در پاره‌ای از موارد تدوین نشده باشد در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین‌المللی استاندارد ISO “ معتبر خواهد بود و درصورت نبودن استاندارد مذکور به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، بریتانیایی BS ، و آلمانی DIN ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 

۵-۷-۹ شرایط آب و هوایی بتن‌ریزی

۵-۷-۹-۱ بتن‌ریزی در هوای گرم

الف:  کلیات چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

به طورکلی عواملی نظیر هوای گرم، وزش باد و رطوبت، روی ساختن، ریختن و عمل آوردن بتن اثر می‌گذارند. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، پیمانکار موظف است ضمن مراحل مختلف بر اساس مندرجات این نشریه و دستورات دستگاه نظارت عمل نماید. پیمانکار باید دمای محیط، دمای مصالح و بتن، و اوضاع جوی، سرعت و جهش وزش باد، رطوبت نسبی محیط و سایر اطلاعات را به طور روزانه، ثبت و در کارگاه جمع‌آوری نماید. هوای گرم آثاری به شرح زیر بر روی بتن خواهد داشت:

–           افزایش میزان آب مورد نیاز

–          کاهش اسلامپ

–          زیاد شدن سرعت سخت شدن بتن

–          افزایش احتمال ترکهای خمیری در بتن

–          بروز اشکال در کنترل میزان هوای بتن

–          کاهش دوام بتن در صورت عدم رعایت ملاحظات فنی

–          عدم امکان دستیابی به سطوح یکنواخت

برای جلوگیری از بوجود آمدن آثار نامطلوب و دستیابی به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد، رعایت نکات زیر از جانب پیمانکار، هنگام اجرای عملیات الزامی است.

ب:   آب

آب مصرفی بتن نباید گرم باشد. گرم بودن آب علاوه بر بالا بردن درجه حرارت مخلوط بتن، باعث بالا رفتن مصرف آب می‌شود که این امر نهایتاً موجب کاهش مقاومت خواهد شد. با اضافه شدن هر ۱۰ درجه به حرارت آب، میزان اسلامپ ۲۰ تا ۲۵ میلیمتر کاهش می‌یابد و از این رو آب مصرفی باید کاملاً خنک بوده و در صورت لزوم توسط یخ خنک شود.

پ:   سیمان چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

یکی از نکات بسیار مهم در هوای گرم، دمای سیمان به هنگام اختلاط است. بالا بودن دمای سیمان، دمای بتن را افزایش می‌دهد که این امر موجب تسریع عمل آبگیری، سخت شدن فوری، بالا رفتن نیاز به آب و نهایتاً آثار نامطلوب بر روی مقاومت و جمع‌شدگی خمیری بتن خواهد شد. بنابراین تحت هیچ شرایطی نباید درجه حرارت سیمان هنگام اختلاط از ۷۷ درجه سانتیگراد تجاوز نماید، به هر حال زمان گیرش سیمان مصرفی باید بر اساس روشهای ارائه شده در این نشریه کنترل شود. در هوای گرم باید از مصرف سیمانهای گرم، نوع ۳ و مشابه آن خودداری شود.

ت:   مواد افزودنی چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

مصرف مواد افزودنی در هوای گرم باید بر اساس توصیه‌های کارخانه سازنده و تأییدات دستگاه نظارت صورت گیرد. بدون رعایت تأیید قبلی دستگاه نظارت، پیمانکار به هیچوجه حق اضافه نمودن این مواد را به بتن نخواهد داشت، استفاده از مواد افزودنی کندگیر کننده و یا کاهش دهنده آب بر اساس مندرجات فصل دوم این نشریه با اجازه قبلی دستگاه نظارت بلامانع است.

به علاوه رعایت نکات زیر هنگام بتن‌ریزی در هوای گرم الزامیست:

۱-    هنگام بتن‌ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از ۳۰ درجه سلسیوس تجاور نماید.

۲-    دمای محیط هنگام بتن‌ریزی نباید از ۳۸ درجه سلسیوس بیشتر باشد.

برای دست یافتن به بتنی خوب و پایا توصیه می‌شود عملیات بتن‌ریزی در دمای بین ۲۴ تا ۳۸ درجه سلسیوس انجام شود.

۳- مصالح بتن خصوصاً مصالح سنگی نباید زیر تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.

۴-    وسایل، لوازم و تجهیزات تهیه، حمل و ساختن بتن نظیر مخلوط‌کنها، پمپها، تراک میکسرها، باید حتی‌الامکان سفید

رنگ  بوده و در جای خنک، نگهداری و نصب شوند و در صورت امکان با پوشش مناسب از تابش مستقیم آفتاب مصون باشند.

۵-    فاصله زمانی بین ساختن و ریختن بتن در قالب به حداقل ممکن کاهش یابد.

۶-    آبپاشی قالبها، آرماتورها و بستر محل بتن‌ریزی، با آب خنک، همزمان و قبل از بتن‌ریزی صورت پذیرد.

۷-    محل بتن‌ریزی در حین اجرا از تابش مستقیم آفتاب مصون نگهداشته شود.

۸-    در فصل تابستان و روزهای گرم خصوصاً در مناطق جنوبی ایران توصیه می‌شود بتن‌ریزی در اواسط روز قطع و

برنامه بتن‌ریزی برای اوایل صبح و عصر، تنظیم و اجرا شود.

 

۵-۷-۹-۲ بتن‌ریزی در هوای سرد[۲] چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

الف:  کلیات

در کارهای بتنی، هوای سرد به شرایطی اطلاق می‌شود که بیش از سه روز متوالی، متوسط درجه حرارت روزانه از ۵ درجه سلسیوس کمتر باشد. چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای ۱۰ درجه سلسیوس باشد، هوا سرد تلقی نمی‌شود. پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت، حمل و ریختن اتخاذ نماید. پیمانکار موظف است برای جلوگیری از وقفه در عملیات بتن‌ریزی قبلاً برنامه اجرای کار را به تصویب دستگاه نظارت برساند. رعایت نکات زیر برای بتن‌ریزی در هوای سرد الزامی است.

ب:   دما

توصیه می‌شود هنگام بتن‌ریزی، دمای هیچ قسمت از بتن تازه از ۱۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد، ولی به هر حال این دما نباید

از ۵ درجه سلسیوس به عنوان حداقل مجاز، کمتر شود.

پ:   در هوای سرد باید با گرم کردن مواد متشکله بتن، دمای مخلوط را به حد قابل قبول رسانید.

ت:   برای تهیه بتن در درجه حرارت زیر صفر، ابتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را از مصالح سنگی جدا و مصالح سنگی را تا بالای ۱۵ درجه و در صورت لزوم آب را تا ۶۰ درجه سلسیوس گرم نمود. در صورتی که مصالح سنگی خشک باشد، می‌توان ماسه را تا ۴۰ درجه سانتیگراد گرم کرد، در این حالت نیز آب نباید از ۶۰ درجه بیشتر گرم شود.

ث:   هنگامی که گرم کردن مصالح سنگی مشکل بوده و یا عملی نباشد، می‌توان با تأیید دستگاه نظارت ضمن استفاده از آب گرم دمای مخلوط بتن را بالا برد.

ج:    تغییر سریع دمای سطح بتن پس از اتمام دوران حفاظت، باعث ایجاد ترک در سطوح خارجی خواهد شد. لذا پیمانکار باید در طول حداقل ۲۴ ساعت اولیه پس از اتمام دوران نگهداری بتن، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

چ:    دمای آب مصرفی باید یکنواخت و ثابت باشد تا تغییری در اسلامپ ساختهای مختلف بتن حادث نشود.

ح:    دمای نهایی مخلوط بتن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 در رابطه فوق

T دمای نهایی مخلوط بتن بر حسب درجه سلسیوس

Tw,Ta,Ts,Tc به ترتیب:

دمای سیمان، ماسه، شن و آب

Ww,Wa,Ws,Wc به ترتیب وزن سیمان، ماسه، شن خشک و آب بر حسب کیلوگرم و Wws و Wwa وزن ماسه و شن مرطوب بر حسب کیلوگرم است. چنانچه دمای شن یا ماسه، زیر صفر باشد، رطوبت مصالح به صورت یخ ظاهر می‌شود. بنابراین گرمای نهان ذوب یخ برای آب کردن یخ مصالح، باید به میزان فوق اضافه شود، در این صورت پارامترهای TaWwa و TsWws به ترتیب به فاکتورهای Wws(0.5Ts-80) ، Wwa(0.5Ta-80) بدل می‌شوند.

خ:    پیش‌بینیهای لازم، قبل و حین اجرای بتن‌ریزی، در هوای سرد به شرح زیر است:

–          شن، ماسه و آب مصرفی باید عاری از برف، یخ و مصالح یخ زده باشند.

–          در صورت نیاز و قبل از بتن‌ریزی، مصالح سنگی و آب بر اساس دستورالعملهای این بخش گرم شوند.

قبل از اجرای بتن‌ریزی تمامی سطوح در تماس با بتن نظیر سطح قالب، آرماتورها و کابلهای پیش‌تنیدگی باید عاری از برف و یخزدگی بوده و حتی‌الامکان دارای دمای مخلوط بتن مورد‌نظر باشند.

استفاده از مواد افزودنی باید با توجه به نکات مندرج در این دستورالعمل صورت پذیرد. در هوای سرد توصیه می‌شود از بتن با حباب هوا استفاده شود.

–           از سیمانهای مخصوص زودگیر نظیر سیمان تیپ ۳ استفاده شود.

–           از پوشینه و عایقهای مناسب به شرح مندرجات بند ۵-۸-۴ استفاده شود.

–           از طریق بالا بردن دمای محیط بتن‌ریزی و ایجاد بادشکن، مراقبتهای لازم به عمل آید.

–           فاصله حمل بتن حتی‌الامکان کوتاه اختیار شود.

چنانچه امکان افت سریع دما هنگام ساختن و ریختن بتن به دمای پایین‌تر از حد مجاز وجود داشته باشد، دستگاه نظارت می‌تواند دستور توقف بتن‌ریزی را صادر نماید.

۵-۳-۲-۱ اسلامپ[۳] چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

کارایی به میزان اسلامپ و روانی[۴] بتن ساخته شده، بستگی دارد. میزان اسلامپ بر اساس روش مندرج در استاندارد (دت ۵۰۵) کنترل می‌شود. پیمانکار موظف است بتن موردنظر را بر اساس اسلامپهای خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های اجرایی تهیه نماید. بتن‌هایی که به هنگام ریختن، اسلامپ‌شان با مشخصات خواسته شده مطابقت ننماید مردود بوده، باید از مصرف آن خودداری شده و از کارگاه خارج گردند. اضافه نمودن آب برای بالا بردن اسلامپ بتن‌های سفت شده پس از ساخت، به هیچ وجه مجاز نیست و انجام این امر باعث تغییرات کلی در مشخصات بتن ساخته شده خواهد شد. بسته به میزان اسلامپ و نوع کاربرد، بتن به ۴ گروه سفت، خمیری، شل و آبکی تقسیم می‌شود. میزان اسلامپ برای اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول ۵-۳-۲-۱ توصیه می‌شود.

جدول ۵-۳-۲-۱ میزان اسلامپ برای اعضا و قطعات بتنی

اسلامپ به میلیمتر نوع عضو یا قطعه بتنی چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی ردیف
حداکثر* حداقل
۷۵ ۲۵ شالوده‌ها و پی دیوارهای بتن‌آرمه[۵] ۱
۷۵ ۲۵ شالوده‌های با بتن ساده، صندوقه‌ها و دیوارهای زیر سازه‌ها ۲
۱۰۰ ۲۵ تیرها و دیوارهای بتن‌آرمه ۳
۱۰۰ ۲۵ ستونها ۴
۷۵ ۲۵ دالها و پیاده‌روهای بتنی[۶] ۵
۵۰ ۲۵ بتن حجیم ۶

* در صورتی که لرزش و ارتعاش با روشهای دستی انجام شود به مقدار حداکثر می‌توان ۲۵ میلیمتر اضافه نمود.

ت:   لرزاننده‌ها[۵]

ویبراتورها دارای کاربردهای عمومی بوده و به طور کلی با توجه به مشخصات مکانیکی، نوع بتن و محل، باید کاربرد آنها قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. ارتعاش بتن به دو صورت درونی و بیرونی صورت می‌گیرد. هنگام ارتعاش بتن، اصطکاک بین دانه‌های درشت کم شده، به خاصیت سیالیت بتن افزوده می‌شود و بتن تحت اثر وزن به سهولت در قالب جا گرفته و حبابهای هوا از آن خارج می‌شوند. وبیراتورها چه به صورت ارتعاش درونی و چه به صورت ارتعاش بیرونی، به وسیله فرکانس (تعداد نوسانات در دقیقه) و دامنه تأثیر آنها از مرکز ارتعاش، از یکدیگر متمایز می‌شوند. ویژگی این ویبراتورها به شرح زیر است:

       ۱-    ارتعاش درونی (غوطه‌ور) چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

ویبراتورهای درونی یا غوطه‌ور به صورت ویبراتورهای بیلچه‌ای یا میله‌ای برای متراکم کردن بتن دیوارها، دالها، تیرها، ستونها و اعضای مشابه توصیه می‌شوند. قطر قسمت مرتعش کننده ویبراتور، از ۲۰ میلیمتر به بالاست. دامنه اثر ویبراتور با قطر مرتعش کننده و فرکانس نوسانات آن متغیر است. میزان ارتعاش با قطر ویبراتور، کاهش و دامنه عمل با قطر ویبراتور، افزایش می‌یابد. شعاع عمل مؤثر با توجه به قطر ویبراتور حدوداً از اعداد زیر تبعیت می‌کند:

ـ برای قطر قسمت مرتعش کننده بین ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر، دامنه مؤثر ۵/۷ تا ۱۵ سانتیمتر.

ـ برای قطر قسمت مرتعش کننده بین ۵۰ تا ۹۰ میلیمتر، دامنه مؤثر ۱۸ تا ۳۶ سانتیمتر.

ویبراتورها باید توسط کارگران مجرب مورد استفاده قرار گیرند و حتی‌الامکان مرتعش کننده به صورت قائم و در اثر وزن طبیعی خود در بتن فرو رود. از اعمال فشار به ویبراتور باید جداً خودداری شود. داخل و خارج کردن ویبراتور در بتن، باید به آرامی و حدوداً با سرعت ۸ سانتیمتر در ثانیه صورت گیرد. ویبراتور باید به انتهای لایه و بتن‌ریزی رسیده حداقل ۱۵ سانتیمتر در لایه قبلی نفوذ کند. در دالهای نازک و در صورت تأیید دستگاه نظارت و با احتیاط، می‌توان ویبراتور را به صورت مورب یا افقی در بتن قرار داد تا سر آن کاملاً

در بتن قرار گیرد. فاصله نقاطی که ویبراتور در بتن فرو می‌رود، باید حدوداً ۵/۱ برابر دامنه عمل ویبراتور باشد، به نحوی که مناطق مرتعش شده حدوداً چند سانتیمتر یکدیگر را بپوشانند. ویبراتور باید حدوداً بین ۵-۱۵ ثانیه، آرام نگه داشته و سپس به آرامی از بتن خارج شود. لرزاندن بیش از اندازه بتن خصوصاً برای بتن‌های با اسلامپ زیاد، باعث تفکیک دانه‌ها شده و به هیچ وجه مجاز نیست. بسته به نوع بتن، زمان لازم برای قرار دادن ویبراتور در بتن را حدوداً می‌توان مطابق جدول ۵-۷-۱۰-۳ (ت) اختیار نمود.

       ۲-    ارتعاش بیرونی

در این حالت عمل تراکم از بیرون قالب انجام می‌شود. مهم‌ترین نوع ویبراتورهای بیرونی از این قرارند:

الف:  ویبراتورهای قالب

این ویبراتورها از سمت خارج به بدنه قالب متصل می‌شوند. این ویبراتورها باید محکم و بدون حرکت اضافی به قالب متصل شوند. اتصال مستقیم ویبراتور به قالب، مجاز نبوده و ویبراتور باید از طریق اتصالات مکانیکی مناسب، ارتعاش را به قالب منتقل سازد. ویبراتورها باید در نقاطی نصب شوند که ارتعاش را در سراسر قالب پخش نمایند. محل قرار دادن ویبراتور با نظر دستگاه نظارت مشخص می‌شود. در بعضی مواقع با تأیید دستگاه نظارت فرکانسهای مختلفی برای ویبراتورهای قالب انتخاب می‌شود، بنابراین توصیه می‌شود ویبراتورهای قالب، مجهز به دستگاههای کنترل فرکانس و دامنه نوسان باشند. زمان لازم برای ارتعاش بیرونی بتن، ۱ تا ۲ دقیقه است. در قالبهای قائم نظیر قالب ستونها و دیوارها، ویبراتورهای بیرونی باید حدوداً ۷۵ سانتیمتر از بالای قالب، پایین‌تر نصب شوند، رعایت این امر به ویژه در مورد قالب اعضا و قطعات نازک، اجباری است. در این موارد بتن قسمتهای بالایی قالب، باید با ویبراتورهای درونی، لرزانده و متراکم شود. توصیه می‌شود در موارد زیر از ارتعاش بیرونی استفاده شود:

–          متراکم کردن سازه‌های بسیار نازک بتنی یا سازه‌هایی که به علت تراکم بسیار زیاد آرماتور، استفاده از ویبراتورهای درونی در آنها مشکل یا غیر ممکن باشد.

–           بتن‌های سفتی که امکان استفاده از ویبراتورهای درونی در آنها وجود نداشته باشد.

–          به عنوان مکمل ویبراتورهای درونی

جدول ۵-۷-۱۰-۳ (ت) زمان لازم برای لرزاندن بتن با توجه به اسلامپ آن

مدت لرزاندن (ثانیه) چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی اسلامپ (میلیمتر) نوع بتن
۱۸ – ۳۲  – فوق‌العاده خشک
۱۰ – ۱۸  – خیلی سفت
۵ – ۱۰ ۰ – ۳۰ سفت
۳ – ۵ ۳۰ – ۸۰ سفت خمیری
۰ – ۳ ۸۰ – ۱۳۰ خمیری
 – ۱۳۰ – ۱۸۰ روان

توضیح:

زمانهای مندرج در جدول ممکن است با نظر دستگاه نظارت تغییر یابد، به نحوی که مدت لرزاندن، نه به اندازه‌ای طولانی باشد که باعث تفکیک دانه‌ها شود، نه آنقدر کوتاه باشد که عمل تحکیم به خوبی صورت نگیرد. کفایت لرزاندن را می‌توان با توجه به ارزیابیهای ظاهری و تجربه کارگران متخصص تعیین نمود. مشخصه‌های اصلی بتن متراکم شده عبارتند از:

–          فرو رفتن دانه‌های درشت در داخل بتن و جا افتادن آنها

–          مسطح شدن سطح تمام شده بتن

–          متوقف شدن خروج حبابهای بزرگ هوا از سطح بتن

–          ظاهر شدن غشائی نازک (فیلم) از خمیر شفاف سیمان در سطح کار

–          یکنواخت شدن صدای ویبراتور بدین معنی که در ابتدای عمل تراکم، فرکانس ویبراتور کاهش یافته و پس از مدتی (زمان اتمام ارتعاش) فرکانس مجدداً بالا می‌رود. در پایان هنگامی که بتن عاری از هوا گردد، صدای ویبراتور یکنواخت و ثابت می‌شود. علاوه بر آن کارگران با تجربه می‌توانند تشخیص دهند که چه موقع بتن کاملاً متراکم شده است.

   ب:   میزهای لرزان

این روش بیشتر در کارگاههای پیش‌ساخته مورد استفاده است. میزهای لرزان باید مجهز به سیستم کنترل و تغییر ارتعاش باشند تا بتوان بسته به ضخامت سازه و روانی بتن، ارتعاش را تغییر داد. بتن‌های خمیری عموماً با فرکانس بالاتری نسبت به بتن‌های سفت لرزانده می‌شوند، میزان ارتعاش و زمان آن با توجه به مشخصات سازه، نوع بتن و تجربه کارگاهی مشخص می‌شود.

  پ:   ویبراتورهای سطحی

این نوع لرزاننده‌ها به صورت شمشه‌های ارتعاش دهنده، ویبراتورهای صفحه‌ای، شمشه‌های غلتان ارتعاشی، ماله‌های آهنی و تخته ماله‌ای ارتعاشی مورد استفاده هستند. این نوع ارتعاش دهنده‌ها برای متراکم کردن بتن کف، دالهای بدون آرماتور، بتن پوشش[۶] روی سطوح شیبدار و اصولاً کارهای بتنی تخت مورد استفاده بوده و توصیه می‌شوند. لازم است در این روش به توصیه‌های زیر توجه شود:

–          حتی‌الامکان از بتن اسلامپ کم (کمتر از ۷۵ میلیمتر) استفاده شود.

–          دالها بدون آرماتور و ضخامت آن تا ۱۵۰ میلیمتر باشد و در صورت دارا بودن آرماتور تنها یک شبکه سیمی جوش شده در آن کار گذاشته شود.

به طور کلی این روش ارتعاشی برای دالهای بتن‌آرمه، دالهای با ضخامت بیش از ۲۰ سانتیمتر و مواردی که اعضا و قطعات مدفون در بتن مطرح باشند، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 

۹-۶-۳-۳-۹- پوشش بتنی روی میلگردها

 

۹-۶-۳-۳-۹-۳- ضخامت پوشش بتنی میلگردها متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه موردنظر نباید از مقادیر داده شده در جدول ۹-۶-۵ و موارد زیر کمتر باشد:

الف- قطر میلگردها (در مورد قطر موثر گروههای میلگردها به بند ۹-۸-۲-۵-۱- ج رجوع شود).

ب- چهار سوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها

چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی

 

جدول ۹-۶-۵- مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها ( میلیمتر) *

نوع قطعه نوع شرایط محیطی
ملایم متوسط شدید بسیار شدید فوق العاده شدید
تیرها و ستونها ۳۵ ۴۵ ۵۰ ۶۵ ۷۵
داله، دیوارها و تیرچه ها ۲۰ ۳۰ ۳۵ ۵۰ ۶۰
پوسته ها و صفحات پلیسهای ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۵ ۵۵
شالوده ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۵ ۹۰

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط رمپ پارکینگ مسکونی مشهد

طراحی باغچه

طراحی باغ گردو

آموزش طراحی پرسپکتیو ساده

کارخانه سازه ال اس اف

پتینه های زیبا

قیمت ساخت ویلا در گیلان

اموزش اسکیس رایگان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره