چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

کرم بندی و شیب بندی بام

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: ساخت ویلاهای کوچک در شمال                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات: المان های شهری

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل تکمیل دورچینی اطراف بام و داکت ها
۲ تاییدیه اجرای کارهای تاسیساتی و الکتریکی مربوطه
۳ تمیزبودن کف ازمواد زاید
۴ نصب لوله های خروجی آب باران درمحل موردنظر
۵ اجرای لایه عایق حرارتی مطابق مشخصات
۶ کنترل تطابق مشخصات و ضخامت عایق حرارتی با نقشه‌های اجرایی
۷ تطابق جهت و مقدار شیب به محل عبور آب باران با نقشه‌های اجرایی
۸ اجرای ماهیچه درکنج ها طبق جزئیات اجرایی
۹ اجرای مش روی عایق حرارتی در صورت نیاز
۱۰ اجرای ملات با پوکه بین خطوط کرم بندی
۱۱ اجرای کف خواب های آب باران قبل از ایزولاسیون
۱۲ کنترل کیفیت و یکنواختی سطح رویه
۱۳ نگهداری رطوبت شیب بندی به مدت لازم
۱۴ پاک سازی و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان رشت

طراحی ویلا روستایی

طراحی نمای مدرسه

طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد

طراحی نمای رومی بیرونی ساختمان

مجوز ساخت چند سال اعتبار دارد

طریقه محاسبه هزینه ساخت و ساز

طراحی داخلی علمی کاربردی

ساخت سوله لرستان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس