چک لیست

چک لیست سیستم صوتی

به گزارش طراحی کلاسیک : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم صوتی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:    طراحی ساختمان اداری-تجاری                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کابلکشی یا سیم کشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابل یا سیم انتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی  

 

۲ کنترل تجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها  

 

۳ کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم صوتی همراه با حفاظت مناسب  

 

۴ کنترل محل نصب صحیح بلندگوها از نظر ارتفاع و سربندی صحیح بلندگوهای دیواری و سقفی (توکار- روکار )  

 

۵ کنترل شماره گذاری هر زون روی کابلها در محل مرکز سیستم صوتی  

 

۶ کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی  

 

۷ کنترل نصب و سربندی صحیح Rack و سایر تجهیزات مرکز سیستم صوتی  

 

۸ کنترل عملکرد سیستم صوتی به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم  

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی اشپزخانه

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

مدل نما شسته
محاسبه گر هزینه ساخت ساختمان

ضوابط شهرداری برای صدور پروانه

مراحل ساخت ساختمان شهرداری

قیمت ورق طلا نقاشی ساختمان

طراحی آپارتمان ۱۲۰ متری

بازسازی ویلا گیلان

ساخت ویلا ۵۰ متری

واتساپ مشاورهتماس مشاوره