چک لیست سیستم آنتن مرکزی

سازه بتنی

سازه بتنی


ویلا پیش ساخته چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم آنتن مرکزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                        بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل اجرای ساپورت جهت پایه آنتن در سقف یا دیوارخرپشته  

 

۲ کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار  

 

۳ کنترل نصب برچسب شناسـائی واحدها روی کابلهـای سیستم آنتن مرکزی در جعبه تقسیم های جریان ضعیف  

 

۴ کنترل تجهیزات خریداری شده با رایزر دیاگرام آنتن مرکزی و سفارش خرید  

 

۵ کنترل تامین برق مطمئن برای تقویت کننده سیستم آنتن مرکزی همراه با حفاظت مناسب  

 

۶ کنترل نصب و سربندی صحیح تجهیزات آنتن مرکزی (آنتن–Splitter–Top off– پریزها )  

 

۷ کنترل عملکرد سیستم آنتن مرکزی به وسیله گرفتن تصویر مناسب از هریک از پریزهای آنتن  

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: 

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نمای ماسه شسته چیست
کل هزینه ساخت ساختمان

ضوابط شهرسازی شهرداری تبریز

نرخ نقاشی ساختمان در شیراز

بازسازی ساختمان اندیشه

طراحی ورودی آپارتمان کوچک

هزینه ی ساخت ویلای چوبی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس