چک لیست ساخت و نصب کلاف فلزی

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست ساخت و نصب کلاف فلزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  طراحی المان شهری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل پروفیل مصرفی کلاف فلزی طبق مشخصات فنی
۲ کنترل ابعادکلاف با ابعاد بازشو
۳ کنترل نصب ساپورت در گوشه ها و تطابق زوایا
۴ کنترل سنگ کاری و پلیسه گیری محل جوش ها
۵ پاک سازی سطح از آلودگی و اجرای ضد زنگ با پوشش کامل ** ۱۱-۴-۵
۶ رعایت ایمنی هنگام حمل و جلوگیری از اعوجاج و تغییر زوایا
۷ استفاده ازمش روی سطح قبل از نصب کلاف جهت نازک کاری ، درصورت نیاز و دستورکار
۸ کنترل کد ارتفاعی نصب کلاف فلزی و رعایت فاصله تا بر نما
۹ کنترل تساوی فواصل افقی و شاقولی کلاف از سطح کار
۱۰ کنترل بر و ابعاد و شاقول کلاف های نصبی در طبقات مختلف طبق نقشه
۱۱ کنترل ثابت شدن کلاف پس از نصب
۱۲ تمیزکاری محل
 

 

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی سینما

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب کلاف فلزی

 

 

۱۱-۴-۵ سطوح آماده شده به وسیله عملیات زنگ زدایی را باید بلافاصله به وسیله لایه ای از ضد زنگ برای مدت محدودی که از مقادیر زیر تجاوز ننماید، محافظت نمود. لایه که قبل از نصب و مونتاژ و رنگ آمیزی دائم اجرا می شود، باید حداقل ۲۰ میکرون ضخامت داشته باشد.

شصت روز برای محیط با رطوبت نسبی کمتر از ۶۰%

سی روز برای محیط با رطوبت نسبی بین ۶۰% تا ۷۵%

پانزده روز برای محیط با رطوبت نسبی بین ۷۵% تا ۸۵%

طراحی نمای ساختمان

در صورت تجاوز از مدت­های فوق و یا در صورت مشاهده زنگ زدگی پیش از رنگ آمیزی اصلی، باید عملیات زنگ­زدایی تکرار شود. 

 

 

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس