چک لیست حفاظت و ایمنی کارگاهها

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

کابینت

کابینت

چک لیست حفاظت و ایمنی کارگاهها

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها: قیمت نمای سیمانی رومی

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تمیزبودن محیط کارگاه
۲ منظم و مرتب بودن دپوی مصالح و ضایعات ** ۱۲-۱۱-۸
۳ تامین روشنایی ، باز و تمیز بودن مسیرهای تردد ** ۱۳-۳-۶-۱
۴ نصب صحیح سیم ها ، کابلها و اتصالات موقت برق ** ۱۲-۱۱-۴-۱
۵ سالم بودن فیزیکی کلید پریز، فیوز تابلو و دیگر تجهیزات برقی ** ۱۲-۱۱-۳-۱
۶ مجهزبودن تابلوهای برق به قفل ، بارانگیرو سیم اتصال زمین
۷ کنترل اجزاء نگهدارنده ، سیم بکسل و تجهیزات مربوط به بالابرها ** ۱۲-۶-۲-۴ تا۱۰
۸ اجرای داربست ها ، نرده و حفاظهای لازم جهت جلوگیری از سقوط مصالح برروی افراد ** ۱۲-۵-۱-۱
۹ سالم بودن نردبانها و تخته های زیرپایی و تثبیت استقرارآنها ** ۱۲-۷-۳
۱۰ مسدود بودن موقت بازشوها و حفره ها ** ۱۲-۷-۲-۲تا۶

۱۲-۷-۲-۸ تا۱۴

۱۱ پله های موقت در رمپ راه پله ** ۱۲-۷-۴
۱۲ استفاده از کلاه ایمنی ، کفش و دیگر تجهیزات ایمنی فردی ** ۱۲-۴-۲
۱۳ صحت و آماده بودن تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق درمحل مناسب ** ۱۲-۱۱-۷-۳

۱۲-۲-۴-۹

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

حفاظت و ایمنی کارگاهها

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ نظارت بر تردد مناسب ماشین آلات در محیط کارگاه
۱۵ رعایت مقررات نظارت بر ایمنی کارکرد ماشین آلات ۱۲-۶-۱

۱۲-۶-۳

۱۶ نحوه نگهداری مواد سوختی و قابل اشتعال ** ۱۲-۱۱-۷
۱۷ وضعیت جعبه کمکهای اولیه و دیگر وسایل نجات ** ۱۲-۲-۵
۱۸ روش انبارداری کالاها و ظروف گازهای تحت فشار ** ۱۲-۲-۴-۷

۱۲-۱۱-۸-۱۰

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: هزینه ساخت ویلا در سال ۱۴۰۰

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان ساده

ترکیب رنگها

ترکیب رنگ سبز یشمی

رنگ سبز

ترکیب رنگ قرمز و سبز چی میشه

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره