چک لیست اگزوزوفن

سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی کلینیک دندانپزشکی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست اگزوزوفن

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:
فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
    ۱-  اگزوزوفن های بامی (Roof )
۱ ساخت محفظه مکش با مصالح بنایی  

 

۲ انتقال رایزر اگزوز با زانو بداخل محفظه مکش  

 

۳ ساخت فریم در بالای محفظه مکش جهت نصب اگزوزفن  

 

۴ نصب اگزوزوفن روی فریم بوسیله پیچ و مهره  

 

۵ استفاده از لاستیک جذب ارتعاش بین فریم و اگزوزفن  

 

۶ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

 ۲- اگزوزوفن های Utility
۱ اجرای فونداسیون شناور جهت نصب اگزوزفن  

 

۲ ثابت کرد اگزوزفن با بولت روی فونداسیون *
۳ استفاده ازلاستیک جذب ارتعاش بین شاسی اگزوزفن و فونداسیون
۴ اتصال دهانه مکش به کانال اگزوز با اتصال برزنتی
۵ راه اندازی و تست بهره برداری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نما چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(اگزوزوفن)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
        ۱-  اگزوزوفن های سقفی

۰

۱ کنترل زیرسازی محل نصب اگزوزفن درسقف کاذب  

 

۲ ثابت کردن زیرسازی با عناصر ساختمانی مجاوربدون ارتباط با سقف کاذب  

 

۳ نصب اگزوزفن روی زیرسازی و اتصال آن به کانال اگزوز ازطریق اتصال قابل انعطاف  

 

۴ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره نمای ساختمان

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال
    چک لیست اجرای دیوار درای وال
    بیشتر بدانید

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

تماس با ما