سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی کلینیک دندانپزشکی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

کابینت

کابینت

چک لیست اگزوزوفن

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:
فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
    ۱-  اگزوزوفن های بامی (Roof )
۱ ساخت محفظه مکش با مصالح بنایی  

 

۲ انتقال رایزر اگزوز با زانو بداخل محفظه مکش  

 

۳ ساخت فریم در بالای محفظه مکش جهت نصب اگزوزفن  

 

۴ نصب اگزوزوفن روی فریم بوسیله پیچ و مهره  

 

۵ استفاده از لاستیک جذب ارتعاش بین فریم و اگزوزفن  

 

۶ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

 ۲- اگزوزوفن های Utility
۱ اجرای فونداسیون شناور جهت نصب اگزوزفن  

 

۲ ثابت کرد اگزوزفن با بولت روی فونداسیون *
۳ استفاده ازلاستیک جذب ارتعاش بین شاسی اگزوزفن و فونداسیون
۴ اتصال دهانه مکش به کانال اگزوز با اتصال برزنتی
۵ راه اندازی و تست بهره برداری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نما چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(اگزوزوفن)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
        ۱-  اگزوزوفن های سقفی

۰

۱ کنترل زیرسازی محل نصب اگزوزفن درسقف کاذب  

 

۲ ثابت کردن زیرسازی با عناصر ساختمانی مجاوربدون ارتباط با سقف کاذب  

 

۳ نصب اگزوزفن روی زیرسازی و اتصال آن به کانال اگزوز ازطریق اتصال قابل انعطاف  

 

۴ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره نمای ساختمان

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ آبی درباری

ترکیب رنگ قرمز گوجه ای

ترکیب رنگ قرمز و سبز چی میشه

از ترکیب همه رنگها چه رنگی بدست میاد

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره