چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی و آرماتورگذاری اسکلت بتنی

باسیستم قالب تونلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها: طراحی منزل آپارتمان
ساعت شروع و خاتمه بتن ریزی:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱- آرماتوربندی دیواره
۱-۱ کنترل لیست برش میلگرد و دسته بندی در کارگاه ساخت
۲-۱ کنترل مجدد هندسی رامکا و میلگردهای انتظار فونداسیون
۳-۱ کنترل سایز و تعداد میلگرد و خاموت های طبقه و طول انتظار
۴-۱ کنترل اورلپ ها ، خمها ، تقویتی بازشوها و spacer قالب
۵-۱ کنترل تعداد و محل نصب نبشی ها ، پلیت ها در دیوار
۶-۱ کنترل هندسی چهارچوب بازشوها ، کانالهای تاسیساتی در دیوار
۷-۱ کنترل تایید نصبیات برقی و مکانیکی (طبق چک لیست)
۲-قالب گذاری و قالب بندی
۱-۲ کنترل قالب بندی رامک ها روی فونداسیون
۲-۲ کنترل پاکسازی و روغنکاری قالب ها
۳-۲ کنترل قالب – پشت بندها – مهاربندها و درزبندی
۴-۲ کنترل ارتفاع – گونیا – شاقول و هم آکسی قالب نسبت به طبقات
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

قالب بندی و آرماتورگذاری اسکلت بتنی

با سیستم قالب تونلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
ساعت شروع و خاتمه بتن ریزی:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
     ۳- آرماتوربندی سقف
۱-۳ کنترل سایز – تعداد – فاصله –overlap و طول انتظار میلگردها
۳-۲ کنترل هندسی Slaver کانالهای تاسیساتی ( درارتباط با طبقه)
۳-۳ موقعیت قالب بندی رامکاها – پلیت – نبشی و فاصله نگهدارها
۴-۳ Permit نصبیات برقی و مکانیکی (براساس چک لیست مربوطه )
۵-۳ کنترل مهارها – شمع ها و رعایت خیزمنفی درصورت نیاز
۶-۳ تمیزکاری و نظافت قبل از بتن ریزی
۷-۳ بتن ریزی ( براساس چک لیست مربوطه )
 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی بتن ریزی
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما