چک لیست ارتینگ غیر صخره‌ای و صخره‌ای

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست ارتینگ غیر صخره‌ای و صخره‌ای

درنقاط غیرصخره‌ای و صخره‌ای

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:         تعمیرات و تغییرات ساختمان                                                    بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
          -سیستم ارتینگ درنقاط غیرصخره ای
۱ کنترل عمق حفاری چاه ارت تا رسیدن به خاک مرطوب  

 

۲ کنترل ابعاد صفحه مسی با نقشه های اجرائی  

 

۳ کنترلسایز سیم ارت با نقشه های اجرائی  

 

۴ کنترل اتصال صحیح سیم ارت به صفحه مسی به روش Cad Weld یا براساس توصیه مندرج در نقشه ها  

 

۵ کنترل قرارگیری صفحه مسی به صورت عمودی در چاه ارت  

 

۶ کنترل اجرای مواد کاهنده (نوع و مقدار براساس نقشه ) در بالا و پایین و اطراف صفحه مسی  

 

۷ کنترل خاکریزی روی مواد کاهنده با خاک رس  

 

۸ کنترل عبورسیم ارت در چاه حد فاصل صفحه تا سکسیونر ارت از داخل لوله گالوانیزه یاPVC  فشارقوی مشبک با سایز مناسب
۹ کنترل اجرای دریچه مخصوص روی چاه ارت
۱۰ کنترل اجرای سکسیونر ارت ( در داخل جعبه مخصوص ) جهت تست مقاومت چاه ارت
۱۱ تست چاه ارت و صورتجلسه آن با درج مقاومت بدست آمده و مصالح مصرف شده
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

سیستم ارتینگ

درنقاط غیرصخره ای و صخره ای

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
          –  سیستم ارتینگ درنقاط صخره ای
۱ کنترل اجرای میله ارت با طول مناسب به طریقی که قابل کوبیدن در زمین باشد
۲ کنترل اجرای تعداد موردنیاز میله ارت تا رسیدن به مقاومت مطلوب
۳ کنترل اتصال میله ها توسط کلمپ و سیم مسی به یکدیگر  

 

۴ کنترل اجرای ارت از داخل لوله  PVC فشارقوی مشبک حدفاصل میله ارت تا سکسیونر ارت  

 

۵ کنترل اجرای سکسیونر ارت ( در داخل جعبه مخصوص ) جهت تست مقاومت چاه ارت  

 

۶ تست چاه ارت و صورتجلسه آن با درج مقاومت بدست آمده و مصالح مصرف شده  

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: ساخت آپارتمان ارزان 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس