چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای دیوار درای وال

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:      هزینه طراحی ویلا                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های شاپ درایینگ
۲ کنترل مواد و مصالح با مشخصات فنی
۳ کنترل سطح و ترازبودن کف
۴ پباده کردن امتداد دیوارها مطابق نقشه
۵ نصب ریل های زیر دیوار (رانر) و فوم زیرآن روی امتداد مشخص شده
۶ نصب پروفیل های عمودی کناره های دیوار (استاد) درفواصل تعیین شده
۷ کنترل قائم بودن استادها
۸ کنترل فاصله پرچ های رانر
۹ کنترل فاصله پیچ های نصب شده (حداکثر۳۰سانتی متر)
۱۰ کنترل نصب استادهای دوبل درمحل بازشوها
۱۱ استفاده از تقویت کننده در مکان های لازم
۱۲ چک کردن مقدار هم پوشانی استادها (درنقاطی که هم پوشانی لازم است)
۱۳ کنترل تطابق محل و ابعاد بازشوها(پنجره و درب و دریچه های تاسیساتی و کلید و پریز) با نقشه های اجرایی
۱۴ تکمیل کارهای تاسیساتی قبل از نصب پانل اول
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای دیوار درای وال

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۵ نصب عایق یا شبکه فلزی بین دیوار در صورت لزوم
۱۶ تطابق نوع و ضخامت پانل ها با نقشه های اجرایی
۱۷ نصب طرف دوم دیوار ، هماهنگ با کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
۱۸ کنترل تعداد و نفوذ کامل پیچ ها
۱۹ کنترل درزبندی
۲۰ کنترل یکنواختی سطح بعد از نصب
۲۱ شاقول نهایی
۲۲ کنترل نهایی کیفیت از نظر امتداد و راستا
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:طراحی ویلا لاکچری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست اجرای حصار دائم محوطه
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما