چک لیست

چک لیست


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای تیغه بندی با پانل گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:           طراحی معماری آپارتمان                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کیفیت مصالح وارده ( انبار ، لبه ها ، ………..)
۲ پاکیزه بودن سطح زیرکار
۳ تراز و ریسمانی بودن پاشنه بتنی در نماهای خشک
۴ کیفیت اجرای پاشنه در فضاهای تر طبق جزئیات اجرایی
۵ کنترل استفاده ازپانل های گچی ضدآب در فضاهای تر
۶ کنترل امتداد و اندازه ها طبق نقشه های معماری
۷ کنترل راستا و زوایای پاشنه ها
۸ موقعیت و اندازه ، بازشوها ، کمدها و داکت ها
۹ کنترل محل و تعداد نگهدارنده های عمودی

(Wall Post )

۱۰ کنترل اتصالات دیوار به اطراف
۱۱ کیفیت ملات مصرفی مطابق مشخصات فنی
۱۲ موقعیت و اندازه داکت ها
۱۳ کنترل محل نصب پنجره ها و بازشوها
۱۴ وضعیت نصب قفل درگاهها
توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای تیغه بندی با پانل گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۵ مسطح و یکنواخت بودن سطوح دیوار
۱۶ استفاده از مصالح ارتجاعی دراتصال دیوار به سقف
۱۷ کیفیت اتصال دیوارها به یکدیگر
۱۸ بندکشی و تمیزکاری
توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست تهیه و نصب سنگ
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما