چک لیست اجرای تیغه بندی با پانل گچی

چک لیست

چک لیست


چک لیست اجرای تیغه بندی با پانل گچی

چک لیست عملیات ساختمانی

کابینت

کابینت

اجرای تیغه بندی با پانل گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:           طراحی معماری آپارتمان                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کیفیت مصالح وارده ( انبار ، لبه ها ، ………..)
۲ پاکیزه بودن سطح زیرکار
۳ تراز و ریسمانی بودن پاشنه بتنی در نماهای خشک
۴ کیفیت اجرای پاشنه در فضاهای تر طبق جزئیات اجرایی
۵ کنترل استفاده ازپانل های گچی ضدآب در فضاهای تر
۶ کنترل امتداد و اندازه ها طبق نقشه های معماری
۷ کنترل راستا و زوایای پاشنه ها
۸ موقعیت و اندازه ، بازشوها ، کمدها و داکت ها
۹ کنترل محل و تعداد نگهدارنده های عمودی

(Wall Post )

۱۰ کنترل اتصالات دیوار به اطراف
۱۱ کیفیت ملات مصرفی مطابق مشخصات فنی
۱۲ موقعیت و اندازه داکت ها
۱۳ کنترل محل نصب پنجره ها و بازشوها
۱۴ وضعیت نصب قفل درگاهها
توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای تیغه بندی با پانل گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۵ مسطح و یکنواخت بودن سطوح دیوار
۱۶ استفاده از مصالح ارتجاعی دراتصال دیوار به سقف
۱۷ کیفیت اتصال دیوارها به یکدیگر
۱۸ بندکشی و تمیزکاری
توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ تونلی

آموزش نقاشی ساختمان در رشت
طراحی باغ شهری در شیراز

آموزش پرسپکتیو خودرو

سازه پیش ساخته ال اس اف

پتینه روی چوب
قیمت تمام شده ساخت ویلا

ساخت کارخانه سرکه

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره