هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی

هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی

هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی


هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی

هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی به طور سرانگشتی هزینه هر متر مربع دیوار پیش ساخته بتنی با پایه پیش ساخته در سایز و طرح های مختلف از درب کارخانه حدودا متر مربعی ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار تومان

هزینه صفر تا صد نصب روی سطح صاف با خاکبرداری و جرثقیل و … حدودا متری ۷۰ الی ۱۰۰ هزار تومان

هر تریلی حدود ۵۵ الی ۶۵ متر مربع دیوار پیش ساخته را برجسب ضخامت متفاوت جابه جا میکند که هزینه حمل بستگی به مساحت دارد.

به عنوان مثال برای جابه جایی از کارخانه تا محل نصب در تهران حدودا هر مترمربع حدود ۵۰ الی ۷۰ هزار تومان کرایه حمل میخورد.

پس به طور کلی به ازای هر متر مربع اجرای دیوار پیش ساخته بتنی حدود ۴۳۰ هزار تومان دیوار بتنی

۶۰ هزار تومان هزینه حمل

۹۰ هزار تومان هزینه نصب

جمعا حدود ۵۵۰ الی ۶۰۰ هزار تومان هزینه ایده آل ترین حالت هزینه را دربرخواهد داشت.

در شرایطی که زمین شیبدار باشد اجرای زیر سازی برای سطح صاف برای نصب دیوار در برخی از وجوه هزینه به عهده کارفرما بوده و درصورت رنگ آمیزی دیوار و اجرای سیم خاردار و موانع مشابه به هزینه ها اضافه خواهد شد.

هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی

هزینه سرانگشتی دیوار پیش ساخته بتنی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!