فرم اداری

فرم اداری


نمونه قرارداد مدیریت طرح

کابینت

کابینت

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود ، در تاریخ                   در                    بین          طراحی داخلی              که کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح                    به شماره ثبت                 و کد اقتصادی              که مدیر طرح نامیده می شود از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج شده است منعقد گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت است  از انجام خدمات مدیریت طرح ، برای                               که شرح آن در پیوست (۱) تعیین شده است .

ماده دو- اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

۲-۱. موافقتنامه حاضر.

۲-۲. شرایط عمومی .

۲-۳. پیوستها .

پیوست ۱. شرح موضوع قرارداد.

پیوست ۲. شرح خدمات .

پیوست ۳. حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .

پیوست ۴. برنامه زمانی کلی .

پیوست ۵. شرایط خصوصی .

پیوست ۶. نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .

۲-۴. مدارک و گزارشهای مصوب .

۲-۵. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند .

۲-۶. قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است .

ماده سه – مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف ۴۷-۲ ، شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست ۴ ) ، به شرح زیر است .

الف )

ب )

مدتهای پیشگفته تابع تغییرات مدت موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی می باشد .

ماده چهار – حق الزحمه

۴-۱. برآورد مبالغ حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات ، به شرح زیر است .

الف )

ب )

۴-۲. نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و بخشنامه های مربوط طبق پیوست ۳ ، می باشد .

ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد

۵-۱. مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می باشد .

۵-۲. کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است ، می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح ، حق الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند .

ماده شش – نشانی دو طرف

۶-۱. نشانی کارفرما :

۶-۲. نشانی مدیر طرح :

۶-۳. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده هفت – شماره نسخه های قرارداد

این قرارداد در      طراحی تالار          نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده است ، یک نسخه آن به مدیر طرح ابلاغ شده است و همه نسخه های آن ، اعتبار یکسان دارند .

نماینده کارفرما                                                          نماینده مدیر طرح

نام و نام خانوادگی                                                    نام و نام خانوادگی

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ویلا با کانسپت

پتینه گل روی دیوار

طراحی ویلا ۴۰ متری

هزینه ساخت ویلا در تهراندشت

اجرا نما سنگ

طراحی نمای کافی شاپ

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره