ويلا بتونی

سازه بتنی


نظریه‌های ساخت و توسعه شهر

دوایر متحدالمرکز (ارنست برگس)

 • درمورد شهر شیکاگو است و شهر را به ۵ طبقه تقسیم می‌کند:
 • مرکزتجاری شهر
 • واحدهای مسکونی، صنایع سبک، آلونک‌نشین‌ها (بیش‌ترین جرم و جنایت)
 • محل سکونت کارمندان وکارگران کارخانه‌ها
 • محل سکونت طبقه ممتاز
 • حومه‌های خوابگاهی و شهرک‌ها

قطاعی (هومر هویت)

 • متأثر از نظریه ارنست برگس مطرح شده است.
 • حالت دایره‌ای شکل مناطق داخلی شهرها را حفظ نمی‌کند (توسعه بهتر در حالت قطاعی).
 • حد متوسط اجاره خانه مهم‌ترین عامل در گسترش شهرها در جهت شعاعی است.
 • شهرهای بومی آفریقا و کشورهای استعمار زده به‌صورت قطاعی است.

ستاره‌ای، شعاعی یا دایره‌ای

 • نظریه ساخت دایره‌ای شکل متحرک و غیر ثابت است و در اثر توسعه شهر به نواحی اطراف و بیرونی خود گسترش می‌یابد.
 • شبکه‌های حمل و نقل سعی دارند که در شکل شعاعی به‌وجود آیند.
 • زمین‌های شهری با امکانات وسیع حمل و نقل دارای ارزش بیش‌تر هستند.
 • شکل دایره‌ای مناطق متحدالمرکز به شکل شعاعی و یا ستاره‌ای تغییر شکل دادند.
 • ویژگی‌های ساخت ستاره‌ای عبارتند از:
 • شهری پویا و متحرک
 • توسعه در همه جهات یکسان نیست.
 • الگویی جهت شهرهای متوسط تا بزرگ است.
 • اتوبان‌های کمربندی باعث اتصال شعاع‌ها به یک‌دیگر می‌شوند.
 • دسترسی مردم به مرکز شهر آسان‌تر می‌گردد.
 • طرح شعاعی همدان توسط کارل فریش در سال ۱۳۱۰ بارزترین نمونه این نوع ساخت درکشور است.

چندهسته‌ای (چنسی هریس و ادوارد اولمن)

 • بر اساس نظریات چنسی هریس و ادوارد اولمن مطرح شده است.
 • اساس تئوری این‌گونه است که شهرهای کوچک یک مرکز یا هسته دارند ولی شهرهای بزرگ دارای هسته‌های متعدد هستند.
 • بخش‌های شهر چندهسته‌ای هریس عبارتند از:
 • بخش مرکز تجاری شهر
 • منطقه صنایع سبک
 • منطقه مسکونی طبقه سوم
 • منطقه مسکونی طبقه متوسط
 • منطقه مسکونی طبقه اول
 • منطقه صنایع سنگین
 • منطقه تجاری دور از مرکز شهر
 • حومه مسکونی
 • حومه صنعتی
 • بهره‌گیری از وسایل نقلیه شخصی عامل اصلی ایجاد هسته‌های جدید است.

ساخت عمومی شهر (رابرت دیکنسون)

 • مناطق شهری ساخت برج مسکونی بر اساس نظریه دیکنسون عبارتند از:
 • منطقه مرکزی: شامل مرکز و بخش قدیمی شهر
 • منطقه میانی: شامل منطقه مسکونی متراکم و صنایع سبک کوچک
 • منطقه بیرونی: یک منطقه مسکونی همراه با پارک‌ها و فضای سبز
 • حاشیه شهر یا مرزهای دِه‌شهر: حوزه پر وسعت روستایی

ساخت طبیعی شهر

 • بر مبنای ویژگی‌های جغرافیایی شهر و تابع کامل فرم، خصوصیات آب و هوایی و مسایل و عوامل اجتماعی است.
 • طبیعت و انسان‌ها در فرم‌گیری شهر دخالت مستقیم دارند.

خطی، کریدوری یا نواری (سوریا ای. ماتا)

 • سوریا ای. ماتا مهندس راه‌سازی اسپانیا بود.
 • او اولین کسی بود که متوجه نقش شبکه ارتباطی در توسعه شهر شد.
 • ای. ماتا معتقد است که:
 • کلیه مشکلات شهرسازی ناشی از مشکلات ترافیک است.
 • راه‌آهن بهترین وسیله حمل و نقل است.
 • هر شهروند باید درکم‌ترین مدت از خانه‌اش به سایر نقاط رفت و آمد کند.
 • شهر خطی با یک طرح طولی و اغلب درکنار راه‌آهن یا رودخانه به‌وجود می‌آید.
 • محور اصلی نوار شهر بولواری مشجر (درختکاری شده) با سه راه سواره، پیاده و خط تراموا یا راه‌آهن برقی است.
 • شهر سن‌دیه لوکوربوزیه الهام گرفته شده از این نظریه است.
 • شهرسازان شوروی به این تئوری رجوع کرده و آن را در شهرهای استالینگراد و نورگرود به اجرا درآورده‌اند.
 • ایرادات نوارشهر سوریا عبارتند از:
 • عدم شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در محور اصلی و وجود تمام ترافیک محورهای فرعی در محور اصلی
 • از بین رفتن ارتباط مؤثر بین خدمات و کانون‌های مختلف شهری
 • وجود مخارج سنگین ایجاد تأسیسات زیربنایی

تلفیق و ترکیب دو نظریه دوایر متحدالمرکز و قطاعی (نظریه پترمن)

 • از تلفیق دو نظریه ساخت دایره‌ای شکل و ساخت قطاعی شهر در مورد شهرهای انگلستان توسط پترمن به‌وجود آمد.
 • بهترین و تمیزترین منطقه واحدهای مسکونی شهر حاشیه غربی در طرف مخالف قطاع صنعتی بود (به‌دلیل وزش باد از سمت مغرب).

ساخت منطقه واحدهای مسکونی (جیمز وانس)

 • منطقه مسکونی در نقاطی به‌وجود می‌آید که قبلاً هیچ مرکزیت تجاری و خرده‌فروشی نداشته است؛ در طول مسیرهای ترافیک عمومی ساخته نمی‌شود و از بخش مرکزی شهرها بیش‌تر فاصله می‌گیرد.
 • معمولاً مانند یک واحد خودیار است.

ساخت اکولوژیک شهر با بررسی‌های آماری (کالوین اشمید)

 • با مطالعه مسایل شهری نظیر خودکشی و جداگزینی گروه‌های شهری از طریق آمارهای به‌دست آمده شکل گرفت.
 • وابستگی کامل به پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی جمعیت آن و توجه به تفاوت‌های موجود در شهرها دارد.

نظریه موریس دوی

 • بخش مرکز تجاری شهر نزدیک به مربع یا مستطیل تا دایره (نامنظم) است.
 • واحدهای مسکونی طبقه اول (ممتاز) و دوم (متوسط) در هر نقطه‌ای از شهر ساخته شدند.

اقماری (ابنزر هاوارد)

 • ایجاد بیش‌تر شهرهای اقماری از الگوی شهرک‌های جدید انگلیسی تأثیر پذیرفته‌اند.
 • شهرک‌های اقماری حد واسط میان باغشهرها و شهرهای جدید است.
 • حومه‌ها تأمین کننده نیروی کار شهری و مصرف کننده کالاها و خدمات شهری است.
 • شهرهای اقماری جذب کننده نیروی انسانی و تولیدکننده کالاها و خدمات است.
 • درجه وابستگی شهرهای اقماری به شهر مرکزی از حومه‌ها بسیارکم‌تر است.
در آمدی بر اقتصاد شهری
طراحی ویلا

گسترده یا شطرنجی

کهکشانی (ابنزر هاوارد)

 • بینابین طرح‌های گسترده و متمرکز است.
 • هر هسته یک واحد تخصصی است.

حلقه ای

 • همان توسعه خطی اما به‌صورت دایره‌ای است.

متمرکز (لوکربوزیه و فریدمن)

 • بر سیستم حمل و نقل شهری عمودی تأکید دارد.

شبکه‌محوری باروک

 • به بعضی عملکردها مثل ساختمان‌های عمودی و حاشیه خیابان‌های اصلی مانند کارهای هوسمان در پاریس اهمیت بیش‌تری می‌دهد.
 • ساختمان‌های نمادی مهم در نقاط مسلط شهر قرار دارند.

طرح واحدهای خودیار یا واحد همسایگی (کلرنس آرتور پری)

 • خدمات اساسی نزدیک واحدهای مسکونی و مسیرهای دسترسی به خدمات نباید خیابان های اصلی را قطع کند.
 • مسافت مناسب حرکت برای کودکان ۴۰۰ متر است و مدرسه نباید کم‌تر از ۵۰۰ شاگرد داشته باشد.
 • بر پیامدهای منفی خودرو بر زندگی جمعی و بر روابط اجتماعی تأکید دارد.
 • خیابان‌های داخل محله برای ترافیک عبوری مناسب نباشد.
 • مغازه‌های محلی در گوشه‌های طرح‌های خودیار تأسیس شوند تا وسیله‌های نقلیه موتوری به داخل جامعه کشانیده نشوند.

نظریه کلرنس اشتاین و هنری رایت

 • در نیویورک چند کوی مسکونی احداث کردند.
 • دارای اصولی مشابه با نظریه پری است.
 • از حامیان نظریه ابنزر هاوارد در ایجاد باغشهر هستند.
 • شهر پیشنهادی آنان دارای ۲۵۰۰۰ نفر بود.
 • رادبرن (یک شهرک اقماری خوابگاهی در حومه یک شهر بزرگ) شهر پیشنهادی آنان بود.

ایجاد باغشهر در مادرشهر

 • هسته اصلی آن محدوده مدرسه ابتدایی و پارک‌های جنبی آن بود.
 • خیابان‌های اصلی در اطراف واحد همسایگی قرار داشتند.
 • بخش‌های جداگانه مسکونی و غیر مسکونی در داخل آن قرار داشتند.
 • پارک بهترین نقطه محله بود.
 • یک مرکز کوچک خرید برای نیازمندی‌های روزانه در نزدیکی مدرسه ایجاد کردند.
 • اساس این نظریه ایده بلوک‌های شهری بزرگ مسکونی (سوپر بلوک) بر مبنای جدایی ترافیک سواره و پیاده بود.
 • رادبرن دارای سه واحد همسایگی بود که هر کدام از این واحدهای همسایگی دارای جمعیتی معادل ۷۵۰۰-۱۰۰۰۰ نفر بود. هر واحد همسایگی شامل چندین سوپر بلوک بود و هر سوپر بلوک شامل دو یا سه بلوک بود و هر بلوک شامل ۲۰ واحد مسکونی تک‌خانواری بود.

فصل ششم: برنامه‌های عمرانی و توسعه

 • به‌دلیل اقتباس برنامه‌ها از فرانسه دو برنامه اول هفت‌ساله بود.

برنامه‌های عمرانی

۱-   برنامه اول عمرانی پیش از انقلاب (۱۳۲۷):

 • تفکر برنامه‌ریزی منطقه‌ای وجود داشت.
 • نخستین قطب کشاورزی در ناحیه دشت مغان پایه‌گذاری شد.
 • زمین‌های بایر اطراف تهران در اختیار افراد قرار گرفت.
 • زمینه زمین‌خواری فراهم شد.

۲-   برنامه دوم عمرانی پیش از انقلاب (۱۳۳۴):

 • الگوی توسعه کشاورزی بود.
 • طرح توسعه منطقه‌ای خوزستان در زمینه برنامه‌ریزی منطقه‌ای شروع شد.
 • فراهم شدن مقدمات اصلاحات ارضی

۳-   برنامه سوم عمرانی پیش ازانقلاب (۱۳۴۱):

 • الگوی توسعه صنعت بود.
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران جایگاه پیدا کرد.
 • سازمان‌های عمران ناحیه‌ای در مناطق جیرفت، گرگان، کهگیلویه و دشت قزوین تأسیس شد.
 • اقدامات اساسی در این برنامه عبارتند از:
 • تأسیس سازمان‌های عمران ناحیه‌ای در بعضی از مناطق کشور
 • منطقه‌ای کردن فعالیت‌های برنامه‌ریزی و ایجاد قطب‌های کشاورزی و صنعتی در اصفهان، تبریز، اراک، قزوین و قطب‌های کشاورزی در گیلان، گرگان و آذربایجان
 • مرحله اول اصلاحات ارضی انجام شد.
 • سیل گسترده مهاجرت روستاییان به شهرها آغاز شد.

۴-   برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب (۱۳۴۶):

 • هدف این برنامه افزایش رشد اقتصادی بود.
 • به کاهش اختلافات منطقه‌ای و تمرکززدایی از ناحیه پایتخت توجه شد.
 • نخستین برنامه منطقه‌ای سراسری ایران توسط گروه بتل انجام شد (ایران دارای ۱۱ منطقه شد).
 • به‌علت افزایش درآمد نفت در سال ۱۳۵۳ در برنامه تجدید نظر شد.
 • به‌دلیل عدم به‌کارگیری بودجه افزایش قیمت نفت نیروی انسانی متخصص نبود.
 • برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله برای هر استان و دفاتر برنامه و بودجه استانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای ایجاد شدند.

۵-   برنامه ششم عمرانی پیش از انقلاب (۱۳۵۶):

 • این برنامه فقط تهیه شد ولی نه تصویب شد و نه اجرا.
 • موارد این برنامه عبارتند از:
 • تصویب برنامه بلندمدت توسعه ایران
 • سیاست سازماندهی فیزیکی و فضایی کشور (آمایش سرزمین)
 • رشد ارگانیک (تعادل اقتصادی اجتماعی)
 • کاهش تمرکز
 • خودکفایی ملی

برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب

 • قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ تصویب شد.
 • در برنامه اول تأکید بر خصوصی‌سازی، آزادسازی و صنعتی کردن کشور است.
 • سال ارزیابی (سال ۱۳۷۳) علت تأخیر در برنامه دوم است.
 • توسعه کشاورزی و توریسم هدف برنامه دوم بود که با دو سناریو تهیه شد.
 • توسعه کشاورزی محور برنامه سوم بود.
 • فرابخشی هدف برنامه سوم بود.
 • شروع برنامه چهارم در سال ۱۳۸۴ بود.

فصل هفتم: طرح‌های شهری

 • سلسله‌مراتب طرح‌های توسعه شهری و منطقه ای بدین‌صورت است:
 • طرح آمایش سرزمین
 • طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای
 • طرح توسعه و عمران ناحیه‌ای
 • طرح مجموعه شهری
 • طرح ساماندهی فضا وکالبد سکونتگاه‌های روستایی
 • طرح جامع شهر
 • طرح هادی شهر
 • طرح هادی روستا
 • طرح تفصیلی
 • طرح آماده‌سازی
 • طرح‌های ویژه (جزئیات شهری، روان‌بخشی و بهسازی بافت قدیم)
مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی
طراحی ویلا

آمایش سرزمین

 • منابع، فعالیت‌ها و مشاغل را از لحاظ جغرافیایی به‌صورت بهینه توزیع می‌کند.
 • فضا را به‌صورت عقلانی مدیریت می‌کند.
 • توزیع فضایی را با توزیع مجدد امکانات، جمعیت و فعالیت‌ها به‌سوی مناطق کم‌تر توسعه یافته متعادل می‌کند.
 • برنامه‌ریزی آمایش سرزمین حد فاصل بین برنامه‌ریزی اقتصاد ملی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای (دارای خصلت اقتصادی– فضایی) است.
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام گیرد.
 • کتاب گراویه به‌نام “پاریس و بیابان فرانسه” در ایجاد آمایش سرزمین و تعادل منطقه‌ای فعالیت‌ها تأثیر مهمی داشت.
 • شرکت ستیران جهت تهیه طرح آمایش سرزمین و انعقاد قرارداد با سازمان برنامه و بودجه گزارش تهیه کرد.
 • طرح ستیران مهم‌ترین اقدام در مورد برنامه‌ریزی منطقه‌ای در دوران پیش از انقلاب بود (ایران به ۱۴ منطقه تقسیم شد).
 • تهیه طرح آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شد.
 • تهیه طرح جامع سرزمین در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شد.
 • شروع واقعی تهیه طرح آمایش سرزمین پس از انقلاب در سال ۱۳۷۶ بود.
 • مصوبه شورای عالی اداری درسال ۱۳۷۱ شامل موارد زیر بود:
 • انجام مطالعات پایه اقتصادی و اجتماعی (آمایش سرزمین) به سازمان برنامه وبودجه محول شد.
 • انجام طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای به وزارت مسکن و شهرسازی محول شد.

طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای

 • اهداف این طرح عبارتند از:
 • مکانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید
 • پیشنهاد شبکه شهری آینده
 • توجیه لزوم طرح کالبدی ملی شامل موارد زیر است:
 • رشد انفجاری جمعیت شهری در اواخر دهه ۱۳۶۰
 • گستردگی نیاز به شهرسازی جدید
 • نارضایتی از گسترش خودجوش شهرها
 • فقدان مطالعات بالادست طرح‌های جامع شهری
 • فقدان مطالعات پایه برای شهرسازی
 • فقدان نقشه‌های کاربری و مقررات احداث زمین‌های کشور
 • مهم‌ترین محورهای طرح‌ریزی کالبدی عبارت است از:
 • جمعیت و فضا
 • مدیریت فضا
 • حفاظت محیط زیست و آثار باستانی
 • سوانح طبیعی
 • نتیجه این طرح تقسیم کشور به ۱۰ منطقه بود.

طرح جامع ناحیه‌ای (شهرستان)

 • وظیفه این طرح ساماندهی نظام فعالیتی در فضا به‌منظور استفاده بهینه از زمین است که شامل موارد زیر است:
 • تعیین کاربری زمین در سطح شهرستان
 • ساماندهی نظام فعالیتی درفضا
 • روابط شهر و روستایی در طرح جامع ناحیه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
 • این طرح در سطحی بین برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی قرار دارد.
 • برای یک دوره ۲۰ ساله تهیه می‌شود.
 • اولین طرح جامع شهرستان برای شهرستان میانه تهیه شد.
 • شروع جدی این طرح‌ها از اوایل دهه ۱۳۷۰ بود.

طرح مجموعه شهری

 • اساس این طرح مصوبه سال ۱۳۷۴ برای کلانشهرها و مادرشهرها همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز است.
 • توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود.
 • توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب می‌شود.
 • هدف از طرح مجوعه شهری شامل این موارد می‌شود:
 • اسکان و ساماندهی جمعیت در آینده
 • هدایت وکنترل استفاده از زمین
 • اسکان گروه‌های کم‌درآمد
 • بهبود نظام مدیریت شهری
 • اولین طرح منطقه شهری برای منطقه شهری اصفهان و شامل شش شهرستان بود.

طرح ساماندهی فضا و کالبد سکونتگاه‌های روستایی

 • بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی آن را تهیه می‌کند.
 • بخشداری‌ها مجری آن هستند.
 • وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان ناظر آن می‌باشد.
 • تصویب آن بر عهده‌ی کمیته فنی استان می‌باشد.
 • دارای مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ است.
 • مناطق روستایی کشور را در سه سطح حوزه، مجموعه و منظومه روستایی تعریف می‌کند.
 • حوزه روستایی: اجتماعی از چند آبادی همجوار و با جمعیت تا ۵۰۰۰ نفر.
 • مجموعه روستایی: تجمعی از چند حوزه روستایی به‌هم پیوسته یا وابسته و با جمعیت تا ۱۲۰۰۰ نفر
 • منظومه روستایی: تجمعی از چند مجموعه روستایی با مرکزیت یک کانون شهری یا روستای بزرگ و با جمعیت تا ۲۰,۰۰۰-۴۰,۰۰۰ نفر

طرح جامع شهر

 • هدف آن کنترل و هدایت رشد شهرهاست.
 • رشد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
 • برای دوره‌های ده‌ساله تهیه می‌شوند.
 • مبتکر این طرح پتریک گدس است.
 • اولین طرح جامع برای آمستردام و توسط برلاگه تهیه شد.
 • اولین طرح‌های شهری در سال‌های ۱۳۳۵-۱۳۴۰ برای شهرهای سنندج، شیراز و اصفهان تهیه شدند.
 • بندر لنگه اولین شهری بود که طرح جامع آن توسط شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید (سال ۱۳۴۴).
 • طرح‌های شهری بعد از اجرای برنامه سوم قبل از انقلاب متداول شدند.
 • شروع واقعی طرح جامع شهری از برنامه چهارم قبل از انقلاب بود.
 • سابقه تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی به سال‌های ۱۳۴۶-۱۳۴۷ برمی‌گردد.
 • طرح‌های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها در سال ۱۳۶۳ به‌جای طرح‌های جامع جایگزین شدند.
 • اولین طرح جامع برای تهران در سال ۱۳۴۲ تهیه شد.
 • مدیریت مربوط به طرح‌های جامع شهری بر عهده دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی وکشور است.
 • نحوه تصویب طرح جامع شهری در سال ۱۳۷۱ بدین‌صورت بود:
 • تصویب در شورای شهرسازی استان و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی برای شهرهای کم‌تر از ۲۰۰,۰۰۰ نفر
 • تصویب در شورای عالی شهرسازی و قبل از آن بررسی درکمیته‌های فنی برای شهرهای بیش از ۲۰۰,۰۰۰ نفر
نوشهر گرایی رویکرد نوین در برنامه ریزی
طراحی ویلا

طرح ساماندهی شهر

 • هدف این طرح بازسازی بخش‌ها و محله‌های قدیمی شهرهاست.
 • در طرح‌های تجدید نظر جامع بعضی اقدامات به‌عنوان طرح‌های ساماندهی مطرح می‌شود.
 • مهم‌ترین این نوع طرح‌های ساماندهی طرح تهران (۱۳۷۱) است که مورد تصویب شورای عالی شهرسازی هم قرار می‌گیرد.

طرح ساختاری- راهبردی

 • در انگلستان شروع شد.
 • در وزارت مسکن و شهرسازی از سال ۱۳۷۷ شروع شد.
 • به‌علت ایرادهای وارده بر طرح‌های جامع شکل می‌گیرد.
 • ایرادات وارد بر طرح‌های جامع شهری عبارت بودند از:
 • شهر ماهیت پیچیده دارد (ناکارآمدی منطقه‌بندی)
 • نگاه فیزیکی وکالبدی به مسایل شهری
 • مشخص نبودن جایگاه نظارت برکیفیت
 • مطالعات غیر منسجم
 • انعطاف‌پذیری
 • نبود جایگاه برای توان شهرداری‌ها، دولت و مشارکت مردمی

طرح هادی شهر

 • طرح هادی بلندمدت و دارای محتوای توسعه کالبدی شهر است.
 • این طرح برای شهرهای کوچک (جمعیت کم‌تر از ۲۵,۰۰۰ نفر) و قبل از اجرای طرح جامع تهیه می‌شود.
 • در سال ۱۳۳۴ آغاز شد.
 • نارسایی‌های کم‌تری نسبت به طرح‌های جامع و تفصیلی دارد.
 • توسط وزارت کشور تهیه می‌شود.
 • دفتر فنی استانداری‌ها متصدی آن هستند.
 • مراحل تصویب طرح هادی شامل موارد زیر می‌باشد:
 • کمیته فنی استان: شامل معاون عمرانی استاندار، رئیس دفتر فنی استانداری، رئیس محیط زیست استان، مدیر کل راه استان، مدیر کل فرهنگ و هنر استان، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان
 • بررسی و تصویب در انجمن شهر
 • تأیید و ابلاغ استاندار

طرح هادی روستا

 • طرح تجدید حیات و هدایت روستا است.
 • برای دوره‌ی حداقل ده‌ساله و روستاها (حداقل ۲۰۰ خانوار) تهیه می‌شود.
 • طرح هادی روستا را بنیاد مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند.

طرح تفصیلی

 • طرح تفصیلی شامل موارد زیر است:
 • طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها
 • طرح آماده‌سازی توسعه‌های جدید در شهرها
 • همزمان با شروع برنامه پنجم قبل از انقلاب (۱۳۵۱) تهیه شد.
 • کلی بودن مطالعات طرح جامع علت تهیه‌ی آن بود.
 • نقشه تفصیلی حداکثر دو سال پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر تهیه می‌شود.
 • وزارت مسکن و شهرسازی آن را تهیه می‌کند.
 • در کمیسیون ماده ۵ تصویب می‌شود.
 • اهداف تهیه طرح تفصیلی عبارتند از:
 • تعیین چگونگی استفاده از زمین‌های شهری
 • تعیین شبکه‌های عبور و مرور
 • تعیین تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری
 • اولویت‌های طرح تفصیلی عبارت است از:
 • نقشه شبکه خیابان‌ها تا حد کوچه‌های دسترسی به مقیاس حداقل ۱:۲۵۰۰
 • نقشه‌های نمونه
 • تهیه ضوابط و مقررات
 • طرح تفصیلی موضعی: ساخت منزل ارزان نوسازی، بهسازی و بازسازی بافت‌های موجود یا آماده‌سازی توسعه‌های جدید شهری
 • طرح تفصیلی موضوعی: برای موضوعات خاص مثل طرح شبکه راه‌ها

آماده‌سازی

 • به‌منظور ایجاد امکان بهره‌برداری از اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی تهیه می‌شود.
 • طرح آماده‌سازی در اراضی متعلق به سازمان زمین شهری اجرا می‌شود.
 • طرح آماده‌سازی شامل فعالیت‌های زیر می‌شود:
 • تسطیح زمین
 • ایجاد شبکه‌های عبور و مرور
 • شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات (زیربنایی)
 • احداث مدارس، درمانگاه، آتش‌نشانی، فضای سبز و … (روبنایی)
 • آماده‌سازی زمین همان شهرسازی اجرایی است.
 • هدف آماده‌سازی زمین تحقق توسعه شهری برای افزایش عرضه مسکن است.
 • طرح آماده‌سازی زمین از سال ۱۳۶۶ قانونی شد.
 • مراحل طرح آماده‌سازی عبارت است از:
 • مکانیابی
 • تهیه طرح
 • اجرا
 • واگذاری
 • طرح آماده‌سازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود.
 • این طرح را کمیسیون ماده ۵ تصویب می‌کند.
 • در شهرهای جدید پول زمین و آماده‌سازی از متقاضی اخذ می‌گردد.
 • طرح آماده‌سازی بیش‌ترین تأثیر در ایجاد ساختار کالبدی شهرهای جدید را دارد.

طرح جزییات شهری

 • طرح جزییات شهری مبنای تهیه نقشه‌های محوطه‌سازی و اجرایی نهایی است.
 • این طرح دارای مقیاس ۱:۵۰۰ است و به‌وسیله شهرداری تهیه می‌شود.
 • برای حل معضلات بافت‌های قدیمی به‌خصوص عدم دسترسی معبر سواره به درون بافت تهیه می‌شود.
 • جهت دخل و تصرف و ایجاد معبر در بافت قدیم می‌باشد.

بهسازی بافت قدیم

 • فقط بهسازی (عدم نوسازی) انجام می‌شود.
 • اقدامات بهسازی بافت قدیم عبارتند از:
 • بهسازی بناهای غیر قابل کاربرد
 • ارتقای ارزش اجتماعی محله‌های قدیمی
 • احیای هویت و عملکرد مسکونی در آن‌ها
 • زنده‌سازی مجدد بناهای باارزش تاریخی
 • کاهش تفاوت‌های کیفی و تجهیزاتی میان بافت‌های قدیم و جدید
 • احیای زیست و معیشت در بافت‌های قدیم
 • برجسته کردن شناسه‌های تاریخی شهر
 • پیشگیری از افت بیش‌تر منزلت‌های اجتماعی
نویسنده : رضا امیری -*- چک لیست الکتریکی -*- چک لیست مکانیکی -*- چک لیست ساختمان

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما