از ۰ تا ۱۰۰ قرارداد پیمانکاری ساختمان را بخوانید

قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساختمان


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

به نام خدا

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

“قرارداد پیمانکاری ساختمان “

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

قرارداد پیمانکاری ساختمان

به گزارش طراحی کلاسیک : قرارداد پیمانکاری ساختمان این قرارداد در تاریخ————– بین خانم / آقای / شرکت———- فرزند———-دارای کد ملی ————صادره از ——— به عنوان مالک یا وکیل مالک (به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک (های) ثبتی  ———-  قطعه——— واقع در محدوده ————————————————————-شهرداری——-جهاد——دهیاری——— منطقه——– که در این قرارداد “مالک” نامیده می شود از یک طرف شخص حقیقی پیمانکار————–  نام پدر ———-کد ملی————صادره————-به آدرس ————————————————-که در این قرارداد “پیمانکار”  نامیده می شود ، با شرایط زیر منعقد می شود .

ads 3

ads 3

قرارداد پیمانکاری ساختمان

lsf min

سند قرار داد اجرای پرو

تبلیغات

تبلیغات

ماده ۱-موضوع قرارداد:

استخر min

موضوع قرارداد عبارتست از :

 • اجرای پروژه……………………………….. در……………………………… به مساحت ……. متر مربع و با سطح زیربنای کل حدود………مترمربع در …….طبقه، پلان اولیه پیوست و مطابق با جدول برآورد پروژه برمینای طرح سه بعدی تایید شده توسط کارفرما

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد :

 1. سند پیمان
 2. پیوست ۲ : طرح پلان اولیه ( وضع موجود)
 3. پیوست ۳ : طرح سه بعدی تایید شده
 4. پیوست ۳ : جدول متره برآورد مبلغ قرارداد
 5. پیوست ۴ جزئیات اجرایی
 6. پیوست ۵- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.
 7. پیوست ۶-کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های مندرج در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و پیمانکار بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.
 8. کپی سند یا اجاره نامه یا وکالت نامه از طرف مالک یا مالکین ، مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد که نشان دهنده ارتباط کارفرما با محل اجرای موضوع قرارداد باشد. کپی میبایست رسید شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده باشد.

ماده ۳ محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در …………………………………………………………………………………………………………است که به رویت پیمانکار رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

طراحی ویلا ۳۰۰ متری قرارداد پیمانکاری ساختمان

ماده ۴ مدت قرارداد :

 1. مدت قرار داد ………………………………روز کاری است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان در وجه پیمانکار – مدیر پیمان خواهد بود.
 2. مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد.
 3. چنانچه مدت زمان اجرای کار از مدت مشخص شده طولانی تر گردد، پیمانکار موظف به جبران خسارات وارده به کارفرما خواهد بود و مبنای محاسبه آن به ازای هر روز تاخیر در برنامه زمانبندی به میزان ده صدم درصد مبلغ قرارداد می باشد که از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.
 4. زمان پاسخگویی کارفرما به نقشه های ارسال توسط دپارتمان طراحی جز مدت زمان قرارداد محاسبه نخواهد شد.
 5. مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.
 6. چنانچه کار و عملیات جدیدی با توجه به شروط و شرایط ، به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می شود.
 7. روزها و ساعاتی که پیمانکار مجاز است ، عملیات و کارهای مربوط به اجرای موضوعات قرارداد را انجام دهد بعنوان “ساعات کاری” نامیده می شود و عبارت است از روزهای ————————- از ساعت ———— تا ساعت ——- .
 8. اخذ مجوز و هماهنگی با همسایه ها، افراد، ارگانها، سازمانها و ادارات ذیربط و ذیصلاح برای اجرای موضوع قرارداد در روزها و ساعات کاری مشخص شده ، برعهده کارفرما میباشد.
 9. تبصره : از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود، و هرگونه شرایط جوی باعث تعطیلی کارگاه کردد پیمانکار الزامیست به صورت کتبی به کارفرما اعلام گردد و ضمیمه قرارداد شود.

ماده ۵ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن

 1. حق الزحمه پیمانکار درصدی ( بر اساس جدول شماره ۱ ) از هر صورت هزینه ای می باشد که پیمانکار در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه کرده است. آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمیگیرد و یا درصد دیگری تعلق میگیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود. در غیر اینصورت، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت.

جدول شماره ۱ : حق الزحمه مدیریت پیمان و طراحی

ردیف

هزینه اجراء (ریال)

درصد
۱ تا ۵ میلیارد ریال قرارداد پیمانکاری ساختمان ۲۳
۲ ۵ تا ۱۰ میلیارد ریال قرارداد پیمانکاری ساختمان ۲۰
۳ بالای ۱۰ میلیارد تا ۴۰ میلیارد ریال قرارداد پیمانکاری ساختمان ۱۸
 1. پس از محاسبه هر صورت هزینه، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس درصد آن به عنوان کارمزد توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
 2. تنخواه گردان کارفرما مبلغ………………………………………………………..به عنوان تنخواه گردان در اختیار پیمانکار قرار میدهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتور های مربوطه و تایید کارفرما، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
 3. پیمانکار در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان …………………………………..(تضمین مورد قبول کارفرما) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار کارفرما قرار میدهد که پس از اتمام مبلغ تنخواه اجرای و همزمان با تحویل آن (فاکتور و کار اجرایی)، سفته به پیمانکار مستردد میگردد.
 4. کارفرما مبلغ حق الزحمه هر بخش را به شماره حساب ……………………………………………………………. یا شماره کارت …………………………………………………………………..و یا شماره شبا ………………………………………………………………………………………………………نزد بانک …………………………………………واریز نماید.

ماده ۶- دوره تضمین کارها :

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل کارگاه برای مدت ……………….ماه ……….سال از طرف پیمانکار تضمین میگردد. اگر در دوره تضمین معایب و نواقص در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات اجرا باشد، پیمانکار موظف است آن معایب و نواقص را رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ میکند و پیمانکار باید حداکثر ۷ روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آن را طی مدتی که با توافق کارفرما معین میشود، رفع نماید.

مراحل ساخت ویلا شمال قرارداد پیمانکاری ساختمان

ماده ۷ وظایف و تعهدات و اختیارات کارفرما

۷-۱- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده کارفرما است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین میگردد.

۷-۲- کارفرما متعهد میباشد حداکثر ظرف ۵ روز تمامی صورت حساب های (موضوع ماده ۵ ) را که توسط پیمانکار تهیه شده بررسی و پرداخت نماید.

۷-۳-کارفرما متعهد است ظرف ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به پیمانکار بپردازد.

۷-۴- خواسته کامل خود از طرح در رشته ( رشته های ) چهارگانه معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در چارچوب مقررات و ضوابط به صورت مکتوب .

۷-۵- حدود دقیق ثبتی ملک که باید به نحو مستند احراز شود.

۷-۶- مالک موظف است اطلاعات دقیق و کامل از نوع بهره براداری موردنظر خود  از فضاهای ساختمان را در چارچوب ضوابط جاری و نیز امکانات مالی خود، برای مطالعات طراحی به طور مکتوب در اختیار طراح قرار دهد .

۷-۷- مالک موظف است شرایط لازم برای بررسی محل ملک و وضعیت ساختمانها و املاک مجاور را تا جایی که قانونا در اختیار مالک است برای طراح فراهم می آورد .

۷-۸—— موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده —– می باشد.

۷-۹-چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرار داد، سازمانها و اشخاص ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از مأمورین شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،به هر نحوی مانع اجرای موضوع قرارداد شوند، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال متوقف نمودن ایشان ندارد و کارفرما شخصاً متعهد به برطرف نمودن این موانع و حل و فصل مسائل مربوطه می باشد.

۷-۱۰-اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره …. به نمایندگی و به هزینه کارفرما می باشد.

۷-۱۱-تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار ماشین آلات مورد نیاز به هزینه کارفرما میباشد.

تبصره:  در صورتی که ساختمان  به علت وی‍‍ژگی های خاص و یا درخواست مالک به خدمات بیش از کارهای مندرج در شرح خدمات پیوست نیاز داشته باشد، شرح این خدمات اضافی به قرارداد افزوده و حق الزحمه انجام این خدمات اضافی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۸- تعهدات پیمانکار

۸-۱- پیمانکار موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرائی پروژه، هزینه های اجرائی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تایید کارفرما شروع به عملیات اجرائی کند.

۸-۲- پیمانکار امین کارفرما بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجراء ساختمان با رعایت ضوابط و صلاح کارفرما کار انجام گردد.

۸-۳-مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده پیمانکار میباشد.

۸-۴- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجراء به موقع و صحیح ساختمان.

۸-۵-تهیه صورت هزینه های انجام شده حداکثر هر ……قرارداد پیمانکاری ساختمان……..روز یکبار یا هر ……قرارداد پیمانکاری ساختمان……..طبقه و ارائه آن به کارفرما.

۸-۶- پیمانکار موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقد با پیمانکاران و پیمانکارن جزء را به کارفرما تحویل دهد.

۸-۷- تمامی پرداخت ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد.

۸-۸-پیمانکار از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به کارفرما، مسئولیت نگهداری لوازم شخصی و حراست از ساختمان برعهده پیمانکار میباشد و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه کارفرما و به عهده خود کارفرما سپرده میشود.

۸-۹- پیمانکار تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگری ندارد.

۸-۱۰-پیمانکار موظف است یک مهندس با تجربه کاری بالا به عنوان سرپرست کارگاه در پروژه به صورت روزانه مستقر گردد و در مراحل اجراء نظارت کامل داشته باشد.

تصبره : صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکارن جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود.

lsf کرج

ماده ۹ – مطالعه دستورنقشه صادره دفتر معماری

 1. تبادل نظر با مالک برای آگاهی از خواسته ها و کاربری مورد نظر برای فضاها و تاسیسات ، تجهیزات و ادوات موردنظر برای نصب در ساختمان
 2. بازدید از محل و کسب اطلاعات از وضعیت و موقعیت زمین از لحاظ محدوده ، همسایگی ، معابر ، شیب ها ، منظر عوارض طبیعی مشهود و مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین و سایر عوامل موثر در ساخت .
 3. بررسی وضعیت محوطه از نظر ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی و سایر ضوابط معماری لازم الاجرا ، ناظر بر احداث ساختمان .
 4. تهیه گزارش کتبی از موارد ۱ و۲ فوق و ارائه آن به مالک واخذ نظر کتبی مالک درباره آن .
 5. تعیین خصوصیات کلی فیزیکی طرح ( نوع مصالح ساختمان ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و برق ).
 6. مشاوره اقتصادی به مالک در مورد حدود هزینه و هر یک از طرح های قابل انتخاب .
 7. —– موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده —– می باشد.
 8. درصورت بروز هرگونه خسارت و یا ضرر مالی در زمان اجرای موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان، جبران خسارت و پرداخت هزینه های مربوط به آن بطور کامل بعهده شخص پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اینگونه موارد پیمانکار مجاز به پرداخت هزینه های جبران خسارت از مبلغ تنخواه گردان نمی باشد.
 9. پیمانکار موظف به بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با مهارت و کیفیت کار کافی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد میباشد به نحوی که دستمزد آنها در محدوده متوسط دستمزد نیروهای کار مشابه در همان منطقه محل اجرای موضوع قرارداد باشد. مسئولیت حسن اجرای عملکرد این نیروهای انسانی مطابق پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، بر عهده پیمانکار است.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد :

 • چنانچه مجموع روزهای تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، پیمانکار میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بطور رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما در همان روز اعلام نماید و کارفرما موظف است، ظرف مدت حداکثر —— ساعت مبلغ ،————- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را بعنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.
 • در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه پیمانکار قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.
 • در شرایطی که پیمانکار به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، دستمزد و حق الزحمه پیمانکار بابت اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.
 • درصورتی که کارفرما به هر دلیلی بجز قصور پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد، اقدام به فسخ این قرارداد نماید، میبایست حداکثر تا —— ساعت پس از فسخ قرارداد، “سفته ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار این قرارداد را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

 قرارداد پیمانکاری ساختمان

ماده ۱۱- تنخواه گردان:

 • کارفرما میبایست مبلغ———–ریال به عنوان “حداقل مبلغ تنخواه گردان” به شماره حساب————بنام————- بعنوان “حساب تنخواه گردان” واریز نماید تا هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، از مبلغ تنخواه گردان موضوع این بند پرداخت شود.
 • کارفرما باید تا پیش از تاریخ ———- “حداقل مبلغ تنخواه گردان” را به عنوان اولین پرداختی تنخواه گردان به “حساب تنخواه گردان” واریز نماید.
 • پیمانکار موظف است، در مورد تمام هزینه های مربوط به مبالغی که از حساب تنخواه گردان برداشت و پرداخت می نماید، گزارش هزینه، موجودی حساب تنخواه گردان، فاکتورها و رسیدهای هر روز کاری را حداکثر تا قبل از واریزی بعدی، از طریق یکی از راه های ارتباطی این قرارداد، به کارفرما ارائه یا اعلام نماید.
 • پیمانکار موظف است برای پرداخت هزینه های بیشتر از ———– ریال در یک روز کاری، پیش از برداشت هزینه از حساب تنخواه گردان، با ارائه پیش فاکتور و یا اعلام رسمی براساس راه های ارتباطی قرارداد، این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و درصورت تأیید مبلغ از سوی کارفرما، نسبت به پرداخت مبلغ و یا عقد قرارداد اقدام نماید.
 • براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبالغی که در حساب تنخواه گردان و در اختیار پیمانکار است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.
 • کلیه هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، توسط پیمانکار از مبلغ تنخواه گردان و حساب تنخواه گردان، برداشت و هزینه می شود و پیمانکار هیچ مسئولیتی برای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد از حساب دیگر، به هر میزان و یا هر زمانی ندارد.
 • حق الزحمه یا دستمزد پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، —قرارداد پیمانکاری ساختمان—-درصد از کل هزینه اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد میباشد. این حق الزحمه در هر واریزی تنخواه ، توسط پیمانکار، محاسبه و از حساب تنخواه گردان برداشت می شود.

ماده ۱۲- کسورات قانونی

پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده کارفرما می باشد. کارفرما با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و پیمانکار با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد کارفرما برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۳- شرایط قهریه (فورس ماژور)

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان، توسط پیمانکار از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود.

ماده ۱۴- نشانی طرفین قرار داد :

نشانی کارفرما : قرارداد پیمانکاری ساختمان

نشانی پیمانکار : طراحی و اجرا ویلا

این قرارداد در ۱۴ چهارده ماده و  دو ۲ تبصره و در ۲ دو  نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده است.

امضاء کارفرما                                             قرارداد پیمانکاری ساختمان                                       امضاء پیمانکار

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نمای ماسه شسته
هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در کرمان
ضوابط شهرسازی شهرداری مشهد

قیمت نقاشی ساختمان در شهرکرد

طراحی آپارتمان های مسکونی

بازسازی ساختمان اردبیل

نحوه ی ساخت ویلا

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!