فرم اداری

فرم اداری


شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس 

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , طراحی نمای ساختمان مسکونی فاقد اعتبار است شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

بند ۳-۱- محل احداث واحد صنعتی………………. است.

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال……………… است.

بند ۴-۱- شرح کلی فرایند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۶-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :

ظرفیت :………………………………………………………………………………………………………………………………

ضریب اطمینان :…………………………………………………………………………………………………………………

بازدهی :…………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۷. مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۷-۱-۲- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۸. خدمات اضافی واگذارنده که در ازی حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۹-۱- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :

بند ۹-۱-۲- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۹-۱-۴- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است……………….. (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است.

بند ۹-۱-۷- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , طراحی نمای ساختمان برای تغییر (…………..) روز است.

بند ۹-۱-۱۴- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را انجام دهد…………………. (………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است.

قرارداد خاک برداری
طراحی ویلا

بند ۱۰-۱- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۱۱-۱- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۱۲-۱-۱۳- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان…………………. انجام خواهد شد.

بند ۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف……………….. (………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد.

بند ۱۵-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند ۶-۱- ب. این شرایط خصوصی , آمده است.

بند ۱۷-۱- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات………………. (……………….. ) سال از دریافت آنهاست.

ماده ۱۸) اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………بند ۲۶-۱-۱- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۲۸-۱- تحقق شرط های زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۱-۱- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد…………… (…………… ) روز بعد از امضای قرارداد است.

بند ۳۲-۱- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۲-۲- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل……………. است.

مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات…………… است.

نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۳-۱- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۴-۱- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۸-۱-۲- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در دستورالعمل ها و فایل اکسل برآورد هزینه ساخت ساختمان اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده عبارت اند از……………………………………..

فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه
طراحی ویلا

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۴۲-۲-۳- نمونه قرارداد مشارکت در ساخت زمین تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به…………… نفر روز است.

نماینده مجازگیرنده نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی ————————————————–نام و نام خانوادگی

امضا———————————————————————————————- امضا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما