شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس 

به گزارش ساخت ویلا ارزان : این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , طراحی نمای ساختمان مسکونی فاقد اعتبار است شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

بند ۳-۱- محل احداث واحد صنعتی………………. است.

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

ads 3

ads 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

lsf min

بند ۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال……………… است.

تبلیغات

تبلیغات

بند ۴-۱- شرح کلی فرایند :

استخر min

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۶-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :

ظرفیت :………………………………………………………………………………………………………………………………

ضریب اطمینان :…………………………………………………………………………………………………………………

بازدهی :…………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۷. مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۷-۱-۲- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۸. خدمات اضافی واگذارنده که در ازی حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۹-۱- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :

بند ۹-۱-۲- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۹-۱-۴- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است……………….. (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است.

بند ۹-۱-۷- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , طراحی نمای ساختمان برای تغییر (…………..) روز است.

بند ۹-۱-۱۴- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را انجام دهد…………………. (………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است.

بند ۱۰-۱- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۱۱-۱- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۱۲-۱-۱۳- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان…………………. انجام خواهد شد.

بند ۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف……………….. (………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد.

بند ۱۵-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند ۶-۱- ب. این شرایط خصوصی , آمده است.

بند ۱۷-۱- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات………………. (……………….. ) سال از دریافت آنهاست.

ماده ۱۸) اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………بند ۲۶-۱-۱- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۲۸-۱- تحقق شرط های زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۱-۱- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد…………… (…………… ) روز بعد از امضای قرارداد است.

بند ۳۲-۱- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۲-۲- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل……………. است.

مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات…………… است.

نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۳-۱- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۴-۱- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۸-۱-۲- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در دستورالعمل ها و هزینه ساخت ساختمان اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده عبارت اند از……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۴۲-۲-۳-  تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به…………… نفر روز است.

نماینده مجازگیرنده نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی ————————————————–نام و نام خانوادگی

امضا—————————————————- ————————————- امضا

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

طراحی سه بعدی محوطه سازی

هزینه ساخت ساختمان در بندرعباس
ضوابط شهرداری تهران
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

قیمت نقاشی ساختمان ارومیه

طراحی ویلای دوبلکس شمال

بازسازی ساختمان شیراز

طرح های ال اس اف

طراحی باغچه حیاط آپارتمان

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!