ويلا بتونی

سازه بتنی


قرارداد فروش

این قرارداد در تاریخ ………………..  فیمابین …………………………… به نشانی: ……………………………………………………….. بعنوان خریدار و ………………………. به نشانی …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده  به نمایندگی …………………… ازطرف دیگر،به شرح زیرمنعقد می گردد.

 

۱ موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-مبلغ قرارداد :                                …………………………………………….

۳-مقدارکار :                                     …………………………………………….

۴- محل و نحوه تحویل :                    …………………………………………….

۴ زمان تحویل :                             …………………………………………….

۵- شرایط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد

      ب-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد پس از تحویل

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ساخت ویلا در تهراندشت ( دوره گارانتی ……………ماه می باشد )

       د- 

۶ سایر شرایط :

الف – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط فروشنده الزامی می باشد .

ب-  اگر فروشنده نتواند موضوع قرارداد را در مدت مقرر تحویل نماید ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، به ازای هر روز دیرکرد ۵/۰درصد مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ج- موضوع قرارداد بمدت یکسال گارانتی می گردد و درصورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساٌ اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را با ۱۵% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکار کسر می نماید .

د- پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح محصول مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

ه –

و-  این قرارداد در شش ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      فروشنده و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .                                                        

چک لیست نصب درب فلزی بازشو و ریلی
طراحی ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما