ويلا بتونی

سازه بتنی


فهرست مطالب

قرارداد فروش

این قرارداد در تاریخ ………………..  فیمابین …………………………… به نشانی: ……………………………………………………….. بعنوان خریدار و ………………………. به نشانی …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده  به نمایندگی …………………… ازطرف دیگر،به شرح زیرمنعقد می گردد.

 

۱ موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-مبلغ قرارداد :                                …………………………………………….

۳-مقدارکار :                                     …………………………………………….

۴- محل و نحوه تحویل :                    …………………………………………….

۴ زمان تحویل :                             …………………………………………….

۵- شرایط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد

      ب-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد پس از تحویل

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ساخت ویلا در تهراندشت ( دوره گارانتی ……………ماه می باشد )

       د- 

۶ سایر شرایط :

الف – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط فروشنده الزامی می باشد .

ب-  اگر فروشنده نتواند موضوع قرارداد را در مدت مقرر تحویل نماید ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، به ازای هر روز دیرکرد ۵/۰درصد مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ج- موضوع قرارداد بمدت یکسال گارانتی می گردد و درصورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساٌ اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را با ۱۵% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکار کسر می نماید .

د- پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح محصول مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

ه –

و-  این قرارداد در شش ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      فروشنده و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .           

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

هزینه نقاشی ساختمان در تهران
طراحی نمای خارجی اپارتمان
ساخت ویلا چوبی در شمال

مراحل ساخت ساختمان فلزی از ابتدا تا انتها

اخذ مجوز ساخت خانه در زمین کشاورزی

مشارکت در ساخت لرستان

وال پست ساختمان

اموزش ترکیب رنگ خرمایی

                                            

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس